CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á!

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á trực thuộc Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1991. Hiện nay khoa đào tạo 4 ngành: ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội, ngành Đông Nam Á học và ngành Tâm lý học với phương thức tuyển sinh đa dạng