GIẤY GIỚI THIỆU

Dịch vụ Cấp giấy giới thiệu liên hệ cho sinh viên
Nội dung Cấp giấy giới thiệu sinh viên đến cơ quan, tổ chức xin số liệu, liên hệ phỏng vấn phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học,…
Đối tượng Sinh viên đang học tập tại Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Biểu mẫu Link đăng ký online GGT-01
Quy trình 1. Đăng nhập google bằng tài khoản email của trường (@ou.edu.vn)
2. Điền thông tin theo mẫu tại đây
3. Nhận giấy giới thiệu theo lịch hẹn thông qua email
Ghi chú 1. Thời gian trả kết quả: 5 ngày kể từ ngày yêu cầu dịch vụ (trừ Thứ 7, CN và các ngày nghỉ). Đối với các đơn đăng ký sau 16g00 thì được tính vào ngày làm việc hôm sau
2. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa 703, 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1 để nhận. Khi đi mang theo thẻ sinh viên. (Có thể nhận thay).
3. Giấy giới thiệu có thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp. Sau 15 ngày, sinh viên không đến nhận sẽ bị hủy giấy giới thiêu và bị trừ 5 điểm rèn luyện vào học kỳ hiện tại.