Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF)

Tên đơn vị ký kết: Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families

Thời gian hợp tác: bắt đầu từ 01/2020

Nội dung hợp tác:
– Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng của TFCF
– TFCF cấp học bổng cho sinh viên ngành Công tác xã hội mỗi năm
– Tổ chức tham quan thực tế, báo cáo chuyên đề
– Tổ chức hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, cung cấp hỗ trợ cho trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình của họ, có trụ sở tại Đài Trung, Đài Loan. Từ sự hỗ trợ tài chính thông qua các nhà tài trợ nước ngoài ngay từ đầu, TFCF hiện là một tổ chức tự lập mà nhiệm vụ và tầm nhìn vẫn còn trong việc xem xét các lợi ích của trẻ em nghèo. TFCF đang giúp đỡ trẻ em đang rất cần ở Đài Loan và trên toàn thế giới thông qua sự đóng góp và quyên góp từ cộng đồng.

Các chi nhánh quốc gia của TFCF đã được thành lập tại các quận và thành phố của Đài Loan để thực hiện các dịch vụ của tổ chức cho nhiều trẻ em và gia đình hơn kể từ năm 1964. TFCF cũng đã giới thiệu Dự án Trợ giúp Gia đình vào Đài Loan và triển khai chương trình bảo trợ trẻ em trực tiếp quyên góp cho các gia đình nghèo. Bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính, TFCF làm việc để giữ các gia đình lại với nhau và hy vọng những đứa trẻ dễ bị tổn thương lớn lên trong các gia đình gốc.

TFCF ủng hộ nhiều dịch vụ phúc lợi và các chương trình hợp tác với chính phủ. Bây giờ đã có hơn 100.000 trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình được hưởng lợi từ các dịch vụ.

Tin liên quan

CSAGA – Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên

12/08/2022

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA

04/03/2020

Tên đơn vị ký kết: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA Thời gian hợp tác: bắt đầu…

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED)

20/03/2020

Tên đơn vị ký kết: Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) Thời gian hợp tác: Bắt đầu từ…