Hệ thống thông tin sinh viên bao gồm:

TIỆN ÍCH

DỊCH VỤ SV TRỰC TUYẾN

 • Đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa
 • Xem điểm thi
 • Xem lịch thi
 • Kết quả đóng học phí
 • Thời khóa biểu cá nhân
 • Đăng ký ngoại trú
 • Kiểm tra khóa MSSV
 • Kiểm tra tình trạng HSSV
 • Xem điểm rèn luyện
 • Thẩm tra bằng
 • Đánh giá rèn luyện online
 • Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
 • In phiếu nộp tiền
 • Đăng ký cấp bảng điểm
 • Đăng ký cấp chứng nhận SV
 • Đăng ký cấp bảng sao bằng TN
 • Đăng ký cấp chứng nhận TN tạm thời
 • Đăng ký cấp thẻ sinh viên
 • Đăng ký xét tốt nghiệp