Sinh viên xem quy định về công tác sinh viên tại đây.
Phòng Công tác sinh viên phụ trách công tác sinh viên. Sinh viên có thể liên hệ phòng để được hướng dẫn cụ thể.
Các công tác sinh viên, hoạt động Đoàn – Hội của khoa, sinh viên liên hệ Trợ lý sinh viên để giải quyết.

Đang cập nhật…