TRUY CẬP WEBSITE CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA TẠI ĐÂY

Tên gọi: Câu lạc bộ Văn hóa

Tên tiếng Anh: OU Culture Club

Đơn vị chủ quản: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ hoạt động: Quyết định thành lập số 03-QĐ/ĐTN ngày 10/10/2019 của Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Văn hóa là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực học tập, là môi trường hoạt động của các bạn sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh yêu thích văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về văn hóa; cung cấp kiến thức về văn hóa cho các thành viên câu lạc bộ; Câu lạc bộ Văn hóa có nhiệm vụ cung cấp kiến thức cho sinh viên về văn hóa Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới, hỗ trợ các thành viên tiếp thu thêm nhiều kiến thức có ích, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu, tạo động lực và thúc đẩy đam mê của sinh viên trong các lĩnh vực về văn hóa và du lịch.

Nội dung hoạt động: Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi giữa các thành viên về các chủ đề thuộc lĩnh vực văn hóa Việt Nam và thế giới; Tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại tại các địa điểm văn hóa, gắn liền với hoạt động thực tập kỹ năng thuyết minh văn hóa; Câu lạc bộ tham gia hỗ trợ văn nghệ, trình diễn tại các sự kiện của khoa với các bài biểu diễn gắn liền với lĩnh vực văn hóa; Tuyên truyền về giá trị văn hóa Việt Nam và hoạt động bảo tồn văn hóa trong cộng đồng sinh viên.

TRUY CẬP WEBSITE CÂU LẠC BỘ SÁCH TẠI ĐÂY

Tên gọi: Câu lạc bộ Sách

Tên tiếng Anh: Open Book Club

Đơn vị chủ quản: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ hoạt động: Quyết định thành lập số 17-QĐ/ĐTN ngày 01/07/2020 của Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Sách là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực sở thích, tập hợp các thành viên có cùng sở thích đọc sách, tìm hiểu về sách và các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng; Câu lạc bộ Sách có nhiệm vụ tạo môi trường trao đổi, giới thiệu sách đa dạng các lĩnh vực cho sinh viên và cộng đồng. Đồng thời, nhiệm vụ của câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động thường xuyên nhằm góp phần tạo nên văn hóa đọc trong nội bộ câu lạc bộ và rộng rãi trong sinh viên.

Nội dung hoạt động: Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ truyền thông, truyên truyền văn hóa đọc trong sinh viên và thanh niên thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội, các hoạt động giới thiệu và trao đổi sách. Thành viên câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ với các nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đọc sách, giới thiệu các đầu sách hay và ý nghĩa. Đồng thời các hoạt động như café sách chuyên ngành sẽ giúp sinh viên tiếp cận các nguồn sách mang tính học thuật cao, phù hợp với chuyên ngành, phục vụ cho việc học.

Đang cập nhật…

Đang cập nhật…

Đang cập nhật…

Đang cập nhât…

TRUY CẬP WEBSITE CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA THÁI LAN TẠI ĐÂY

Tên gọi: Câu lạc bộ Văn hóa Thái Lan (THAI CLUB)

Tên tiếng Anh: OU Thai Culture Club

Đơn vị chủ quản: Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ hoạt động: Quyết định thành lập số 1226/QĐ-ĐHM ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Văn hóa Thái Lan là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực học tập, là môi trường hoạt động của các bạn sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh yêu thích văn hóa và ngôn ngữ Thái Lan, có nhu cầu tìm hiểu, trau dồi tiếng Thái Lan và các đặc trưng văn hóa người Thái ở Đông Nam Á; Câu lạc bộ Văn hóa Thái Lan có nhiệm vụ tạo ra môi trường sinh hoạt, học tập cho sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến văn hóa của đất nước Thái Lan.

Nội dung hoạt động: Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi giữa các thành viên câu lạc bộ về văn hóa Thái Lan; tổ chức các buổi học thuật, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Thái cho sinh viên. Câu lạc bộ còn phối hợp với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các buổi sinh hoạt, học múa Thái; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật Thái Lan.