GIẤY XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Dịch vụCấp giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa
Nội dungCấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa cho sinh viên làm minh chứng xét các loại học bổng
Đối tượngSinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa do Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á tổ chức
Biểu mẫuLink đăng ký online GCN-01
Quy trình 1. Đăng nhập google bằng tài khoản email của trường (@ou.edu.vn)
2. Truy cập xhh.ou.edu.vn/sukien để tra cứu thông tin sự kiện đã tổ chức tại thanh tìm kiếm
3. Điền thông tin theo mẫu tại đây
4. Nhận giấy chứng nhận theo lịch hẹn thông qua email
Ghi chú 1. Thời gian trả kết quả: 5 ngày kể từ ngày yêu cầu dịch vụ (trừ Thứ 7, CN và các ngày nghỉ)
2. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa 703, 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1 để nhận. Khi đi mang theo thẻ sinh viên. (Có thể nhận thay).
3. Sau 15 ngày, sinh viên không đến nhận sẽ bị hủy giấy chứng nhận và bị trừ 5 điểm rèn luyện vào học kỳ hiện tại.