ĐOÀN KHOA – LIÊN CHI HỘI KHOA

Đoàn Thanh niên khoa (gọi tắt là Đoàn khoa) và Liên chi Hội sinh viên khoa (gọi tắt là Liên chi Hội khoa) Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á là đơn vị cơ sở trực thuộc Đoàn trường và Hội Sinh viên trường Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á.

>> Truy cập Tuổi trẻ Xã Công Đông

Đoàn khoa gồm 15 đồng chí: 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ và 10 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành

Liên chi Hội khoa gồm 15 đồng chí: 01 đồng chí Liên chi Hội Trưởng, 02 đồng chí Liên chi Hội Phó, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thư ký, 10 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành

CÂU LẠC BỘ

Câu lạc bộ Câu lạc bộ Văn hóa và Câu lạc bộ Sách là đơn vị trực thuộc Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á