THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY

1. Ngành tuyển sinh

NGÀNH TUYỂN SINHMÃ NGÀNHTỔ HỢPHÌNH THỨC
Xã hội học
(Sociology)
7310301Toán, Lý, Anh
Văn, Địa, Sử
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ
Xét tuyển dựa trên Kết quả thi THPT
Xét tuyển dựa trên Học bạ
Công tác xã hội
(Social Work)
7760101Toán, Lý, Anh
Văn, Địa, Sử
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ
Xét tuyển dựa trên Kết quả thi THPT
Xét tuyển dựa trên Học bạ
Đông Nam Á học
(Southeast Asian Studies)
7310620Toán, Lý, Anh
Văn, Địa, Sử
Toán, Văn, Ngoại ngữ
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ
Xét tuyển dựa trên Kết quả thi THPT
Xét tuyển dựa trên Học bạ

2. Đối tượng dự tuyển

– Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi trung là tốt nghiệp trung học;
– Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;
– Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

3. Phạm vi tuyển sinh

– Trên cả nước

HỖ TRỢ THÔNG TIN TUYỂN SINH:
Hỗ trợ chung:
– Điện thoại: 028.39207627 (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)
– Email: tuyensinh@ou.edu.vn
– Facebook: Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh – Tư vấn tuyển sinh

Hỗ trợ thắc mắc về ngành học:
– Điện thoại: 028.38386616 (Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á)
– Email: khoaxcd@ou.edu.vn
– Facebook: Sự kiện – Xã Công Đông