HƯỚNG DẪN

Bước 1: Truy cập http://cvht.ou.edu.vn/

Bước 2: Chọn Đăng nhập bằng HCMCOU-SSO

Bước 3: Đăng nhập bằng Tài khoản đăng ký môn học

Bước 4: Truy cập tiện ích trên hệ thống
1. Thảo luận với CVHT – CNL
2. Tổng quan sinh viên
– Kiểm tra điểm học tập
– Kiểm tra điểm đạt các môn học so với chương trình đào tạo
– Kiểm tra điểm rèn luyện
– Kiểm tra kết quả đóng học phí
– Kiểm tra hồ sơ sinh viên

THÔNG TIN HỖ TRỢ: (028) 3930 2146