NGÀNH XÃ HỘI HỌC
(MÃ NGÀNH: 7310301)

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Ngành đào tạo:
Ngành đào tạo tiếng Anh:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Văn bằng tốt nghiệp:

Xã hội học
Sociology
7310301
Đại học
Chính quy tập trung
4 năm
124 tín chỉ
Cử nhân

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Xã hội học là một ngành khoa học xã hội mô tả, phân tích và lý giải các vấn đề của đời sống xã hội đương đại, hành vi – ứng xử của con người trong xã hội, các mối quan hệ xã hội giữa con người với con người, giữa con người với tổ chức và mối quan hệ giữa các định chế xã hội. Lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học bao trùm gần như mọi khía cạnh của đời sống xã hội: Xung đột và đồng thuận xã hội, gia đình và giới, bất bình đẳng xã hội, lao động và sự phân công lao động xã hội, biến đổi xã hội, đô thị hóa, lối sống, tội phạm và lệch lạc xã hội, tổ chức và nhân sự, truyền thông đại chúng và ảnh hưởng của nó đến xã hội và cá nhân,v.v.v.

Học Xã hội học, sinh viên sẽ có kiến thức, các góc nhìn xã hội học và nắm vững các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để nhận diện, phân tích và giải thích một cách khách quan các hiện tượng xã hội như sự bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng giới, vấn đề tổ chức và quản lý nhân sự, hôn nhân và gia đình, hành vi tội phạm, tuổi già, quyền lực, phân hóa giàu nghèo, … và vận dụng vào các lĩnh vực việc làm như: nghiên cứu, các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội, các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, các cơ sở đào tạo, các cơ quan truyền thông, quan hệ công chúng, các tổ chức quốc tế,… Điểm nổi bật của Khoa là sẽ đào tạo cho sinh viên kiến thức chuyên sâu theo hướng  “Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự” như: quản lý nguồn nhân lực, luật lao động, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tiền lương… để sinh viên có thể dễ dàng làm việc trong môi trường doanh nghiệp sau khi ra trường.

III. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học có thể làm tại các vị trí công việc sau:
1. Lĩnh vực nhà nước
– Chuyên viên chính sách (lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và tư vấn chính sách), chuyên viên văn phòng và chuyên xã hội tại cơ quan nhà nước (Bộ, Sở, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (các bộ phận và phòng ban như văn phòng, kế hoạch, nội vụ, dân tộc, văn hóa thông tin, lao động thương binh xã hội, kế hoạch đầu tư và các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh).
2. Lĩnh vực doanh nghiệp
– Nhân viên quản lý, tư vấn, tuyển dụng nhân sự và lao động; nhân viên nghiên cứu thị trường, nhân viên quản lý khách hàng làm việc tại phòng nhân sự, phòng nghiên cứu thị trường, phòng kinh doanh tại các doanh nghiệp.
– Bên cạnh đó, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể làm việc với vị trí nhân viên tổ chức sự kiện và truyền thông, quảng cáo tại công ty tổ chức sự kiện.
– Tập sự tại các tổ chức truyền thông (truyền thanh, truyền hình, báo và tạp chí (bản in và online).
3. Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy
– Trợ lý nghiên cứu, nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu. Nhân viên huấn luyện chương trình tại các trung tâm. Giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
4. Lĩnh vực dự án
– Nhân viên điều phối và phát triển dự án, nhân viên tư vấn chính sách, nhân viên xã hội tại các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội trong nước, các doanh nghiệp xã hội. Nhân viên tại các dự án phát triển cộng đồng (dự án giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống) của quốc tế và Việt Nam.