NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC
(MÃ NGÀNH: 7220214)

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Ngành đào tạo:
Ngành đào tạo tiếng Anh:
Mã ngành:
Trình độ đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức toàn khóa:
Văn bằng tốt nghiệp:

Đông Nam Á học
Southeast Asian Studies
7220214
Đại học
Chính quy tập trung
4 năm
124 tín chỉ
Cử nhân

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Đông Nam Á học là một khoa học với cách tiếp cận khu vực học. Học Đông Nam Á học, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về địa lý, lịch sử hình thành và phát triển khu vực Đông Nam Á, kinh tế, chính trị-  ngoại giao, văn hóa khu vực Đông Nam Á, tôn giáo, lối sống và bản sắc dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á, mối bang giao giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á… và nắm vững các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và phương pháp nghiên cứu thực địa để nhận diện, phân tích các hiện tượng văn hóa, chính trị, kinh tế… ở khu vực Đông Nam Á.
Sinh viên sẽ vận dụng kiến thức địa lý-lịch sử-kinh tế-chính trị-tôn giáo-văn hóa… về khu vực và các nước Đông Nam Á vào các lĩnh vực nghề nghiệp như du lịch, quan hệ quốc tế, kinh doanh, truyền thông… Ngoài tiếng Anh, sinh viên sẽ tiếp cận với 1 trong 4 ngôn ngữ sau: Hoa, Nhật, Thái hoặc Indonesia ở cấp độ giao tiếp.

III. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học có thể làm tại các vị trí công việc sau:
– Chuyên viên phụ trách điều hành các mảng công việc như: thiết kế, kinh doanh, điều hành, hướng dẫn tour cho các công ty du lịch có thị trường tại các nước Đông Nam Á.
– Biên tập viên, chuyên viên tổ chức các chương trình về văn hóa cho các tổ chức, cơ quan truyền thông sự kiện.
– Chuyên viên phụ trách công tác trợ lý, tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các nước Đông Nam Á.
– Cán bộ làm việc cho các dự án, các cơ quan, tổ chức quốc tế và phi chính phủ có hợp tác tại Đông Nam Á.
– Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học có nghiên cứu, giảng dạy về Đông Nam Á học.