Mời viết bài Hội thảo “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi”

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham dự và viết bài cho Hội thảo “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi” năm 2020

Thông tin Hội thảo

Chủ đề: “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi”
Thời gian diễn ra: 02.5.2020
Địa điểm: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.


Thể lệ viết bài

1. Nội dung:
Bài viết tập trung vào 6 chủ đề chính:
– Một số vấn đề lý luận liên quan đến chăm sóc sức khỏe xã hội cho trẻ em và người cao tuổi trước yêu cầu xã hội hiện nay;
– Phân tích thực trạng và đưa ra những khuyến nghị về chính sách để nâng cao nhận thức và phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi;
– Chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và giảng viên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xã hội cho trẻ em và người cao tuổi;
– Những kết quả nghiên cứu và bài học kinh nghiệm của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xã hội cho trẻ em và người cao tuổi trong bối cảnh hiện nay;
– Các biện pháp phát triển năng lực cho nhân viên xã hội về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi;
– Những vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến chủ đề hội thảo.

2. Đối tượng tham gia:
– Nhà khoa học, giảng viên và các cá nhân có quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

3. Quy định bài viết:
– Tiêu đề của bài viết in hoa, in đậm, cỡ chữ (size) 15;
– Bài viết được đánh máy từ 10 đến 15 trang A4 theo định dạng: phông chữ Times New Roman, mã chữ Unicode, cỡ chữ 13; canh lề: trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm;
– Tóm tắt bằng tiếng Việt (khoảng 200 từ), đặt tại phần đầu của bài báo. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định một bài báo khoa học.

4. Hình thức gửi bài:
– Bài viết vui lòng gửi về địa chỉ email: hien.hm@ou.edu.vn
– Hạn chót gửi bài: ngày 10/4/2020
* Sau khi được Hội đồng chuyên môn phản biện, các bài viết có chất lượng và nội dung đặc sắc sẽ được đăng toàn văn trong kỷ yếu xuất bản có chỉ số ISBN.


Thông tin liên hệ

– Mọi thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng liên hệ:
+ Thư điện tử (email): hien.hm@ou.edu.vn (ThS. Huỳnh Minh Hiền) hoặc email phuong.tna@ou.edu.vn (ThS. Tôn Nữ Ái Phương, 0912 401 173)
+ Địa chỉ: Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á P. 703, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
+ Điện thoại: 028 3838 6616.

Tin liên quan

Thông báo về việc Tổ chức đào tạo Học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Hệ đại học chính quy

18/03/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức đào tạo Học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Hệ đại học chính quy.

Thông báo Kiểm tra minh chứng hoạt động ngoại khóa Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)

19/01/2021

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)

Lễ trao học bổng Nguyễn Thị Oanh cho sinh viên Công tác xã hội năm 2019

23/11/2019

Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh dành cho sinh viên xuất sắc ngành Công tác xã hội

Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)

16/12/2020

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả xét, cấp Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 3 Năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)