Thông báo tuyển thành viên CLB Nam sinh viên

Văn phòng khoa thông báo về việc tuyển thành viên CLB Nam sinh viên, cụ thể:

1. Mục đích
– Chủ động, tiên phong trong phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục trong trường đại học.
– Câu lạc bộ (CLB) sẽ đóng vai trò chính trong việc đưa ra và thực hiện các sáng kiến thu hút, nâng cao năng lực cho các nam sinh viên  kiến ​​thức – kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục.

2. Đối tượng tham gia
– Nam sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có quan tâm đến các hoạt động phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục.
– Số lượng: 13 sinh viên
– CLB Nam sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên hệ thống CLB Nam sinh toàn quốc trong dự án CSAGA, bao gồm 5 Trường đại học: Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học KHXH và NV TP.HCM.

3. Hoạt động của CLB
– Các thành viên CLB sẽ được tham gia 3 khóa đào tạo, thời gian 2-3 ngày/khóa các khóa đào tạo nâng cao năng lực do CSAGA tổ chức:
(1) Hiểu biết và kiến ​​thức về Quấy rối/ Bạo lực tình dục;
(2) Kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục hiệu quả;
(3) Làm thế nào để thu hút sự tham gia của nam sinh viên trong việc tạo ra trường học an toàn không quấy rối tình dục, phân biệt đối xử.
– CSAGA sẽ thành lập 1 Quỹ hỗ trợ các sáng kiến dành riêng cho các CLB nam giới và cứ 6 tháng 1 lần sẽ tài trợ cho các sáng kiến có tính sáng tạo, thu hút được sự tham gia của nam giới, tạo ra sự thay đổi liên quan đến chủ đề của CLB;
– Các thành viên trong CLB sẽ cùng thảo luận và đưa ra các ý tưởng và trực tiếp thực hiện các ý tưởng để thu hút sự tham gia của nam sinh viên nhà trường ủng hộ và cùng tạo ra môi trường học môi trường học nơi mà mọi sinh viên được bình đẳng, tôn trọng và không có quấy rối tình dục.

4. Trách nhiệm và quyền lợi
4.1. Trách nhiệm thành viên
– Thành viên CLB có trách nhiệm tham gia hoạt động của CLB theo kế hoạch;
– Tích cực đóng góp ý kiến tưởng cho CLB, đóng góp sáng kiến và triển khai dự án cùng các thành viên CLB;
– Hoạt động dựa trên lợi ích chung của tập thể.
4.2. Quyền lợi thành viên
– Được tham dự các buổi tập huấn liên quan đến chủ đề bình đẳng, tôn trọng và ngừng quấy rối tình dục, truyền thông thay đổi hành vi…;
– Có cơ hội để đưa ra các sáng kiến và trực tiếp thực hiện các sáng kiến đó để tạo ra sự bình đẳng, tôn trọng và kêu gọi ngừng quấy rối tại trường học của mình;
– Tham gia mạng lưới nam sinh viên ủng hộ bình đẳng, tôn trọng và ngừng quấy rối tình dục của 5 trường thuộc dự án;Được hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến tạo ra môi trường bình đẳng, tôn trọng và không có quấy rối tình dục.

5. Hình thức đăng ký
– Đăng ký tại đây: Link đăng ký
– Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 11/4/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email khoaxhh@ou.edu.vn hoặc SĐT 036 770 6282.

Tin liên quan

Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)

16/12/2020

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả xét, cấp Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 3 Năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)

Thông báo xét học bổng LO TSAI, MEI-HUA (TFCF) cho sinh viên ngành Công tác xã hội – Học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

22/02/2022

Văn phòng khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng LO TSAI, MEI-HUA (TFCF) học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc Tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn dành cho sinh viên năm học 2020 – 2021

02/07/2020

Trạm Y tế thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn dành cho sinh viên năm học 2020 – 2021

Thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta”

06/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta” dành cho cựu sinh viên