GIỚI THIỆU SINH VIÊN THỰC TẬP

Dịch vụ Cấp Giấy giới thiệu sinh viên thực tập
Nội dung Giới thiệu sinh viên có nhu cầu thực tập đột xuất (chỉ áp dụng cho sinh viên năm 3 hoặc năm 4), thông qua sự đồng ý của phụ trách thực tập ngành (hoặc cố vấn học tập)
Đối tượng Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đang học tập tại Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á có nhu cầu thực tập đột xuất (không trùng với đợt thực tập của ngành theo chương trình đào tạo.
Biểu mẫu Mẫu đơn đề nghị thực tập đột xuất GGT-01
Mẫu đăng ký online GGT-ONL02
Mẫu giấy giới thiệu GGT-02
Quy trình 1. Đăng nhập google bằng tài khoản email của trường (@ou.edu.vn)
2. Nhấp vào đây để tải đơn đề nghị thực tập đột xuất
3. Liên hệ giảng viên phụ trách thực tập ngành (hoặc cố vấn học tập) để xin ý kiến
4. Điền vào mẫu đăng ký online tại đây hoặc nộp đơn trực tiếp tại văn phòng khoa 703, 35 – 37 Hồ Hảo Hớn.
5. Kiểm tra email để nhận lịch hẹn nhận giấy giới thiệu
Ghi chú 1. Thời gian trả kết quả: 5 ngày kể từ ngày yêu cầu dịch vụ (trừ Thứ 7, CN và các ngày nghỉ)
2. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa 703, 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1 để nhận. Khi đi mang theo thẻ sinh viên. (Có thể nhận thay).
3. Giấy giới thiệu có thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp. Sau 15 ngày, sinh viên không đến nhận sẽ bị hủy giấy giới thiêu và bị trừ 5 điểm rèn luyện vào học kỳ hiện tại.