Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Văn phòng khoa thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022, cụ thể:

1. Thời gian thực hiện
Đến 10g00 sáng ngày 17/02/2022

2. Hình thức báo cáo
– Trực tuyến

3. Nội dung thực hiện
– Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài đối với đề tài không thay đổi tên đề tài, thành viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn
– Báo cáo tiến độ thực hiện và yêu cầu điều chỉnh đề tài đối với đề tài thay đổi một số hoặc toàn bộ các nội dung bao gồm: tên đề tài, thành viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn
– Đề nghị tạm dừng đề tài

4. Các biểu mẫu
Mẫu NCSV-02: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài
Mẫu NCSV-03: Phiếu điều chỉnh đề tài
Mẫu NCSV-04: Đơn đề nghị dừng thực hiện đề tài

* Báo cáo của đề tài đều cần được thông qua sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn trước khi nộp về khoa

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

13/09/2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Thông báo tuyển thành viên CLB Nam sinh viên

06/04/2021

Văn phòng khoa thông báo về việc tuyển thành viên CLB Nam sinh viên

Mời viết bài Hội thảo “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi”

12/03/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham dự và viết bài cho Hội thảo “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi” năm 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí

20/03/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy