THÔNG TIN LIÊN HỆ CÂU LẠC BỘ SÁCH – OPEN BOOK

Văn phòng Câu lạc bộ Sách – Open Book:

Phòng 703, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại: 028 3838 6616

Email: openbookclub@ou.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/openbook.ou