CÂU LẠC BỘ SÁCH – OPEN BOOK CLUB

Thông tin chung

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Sách
Tên tiếng Anh: Open Book Club
Trực thuộc: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Căn cứ hoạt động: Quyết định thành lập số 17-QĐ/ĐTN ngày 01/07/2020 của Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động

Câu lạc bộ Sách là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực sở thích, tập hợp các thành viên có cùng sở thích đọc sách, tìm hiểu về sách và các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng;

Câu lạc bộ Sách có nhiệm vụ tạo môi trường trao đổi, giới thiệu sách đa dạng các lĩnh vực cho sinh viên và cộng đồng. Đồng thời, nhiệm vụ của câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động thường xuyên nhằm góp phần tạo nên văn hóa đọc trong nội bộ câu lạc bộ và rộng rãi trong sinh viên.

Nội dung hoạt động

Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ truyền thông, truyên truyền văn hóa đọc trong sinh viên và thanh niên thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội, các hoạt động giới thiệu và trao đổi sách.

Thành viên câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ với các nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đọc sách, giới thiệu các đầu sách hay và ý nghĩa. Đồng thời các hoạt động như café sách chuyên ngành sẽ giúp sinh viên tiếp cận các nguồn sách mang tính học thuật cao, phù hợp với chuyên ngành, phục vụ cho việc học.