Thông báo tuyển thành viên Đội hình Hỗ trợ sinh viên – Sinh viên làm cố vấn học tập Năm học 2019 – 2020

Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo tuyển thành viên Đội hình Hỗ trợ sinh viên – Sinh viên làm cố vấn học tập Năm học 2019 – 2020, cụ thể:

1. Đối tượng đăng ký:
– Sinh viên năm 2 trở đi (sinh viên khóa 2018 trở về trước), thuộc khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
– Ưu tiên sinh viên có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, điểm rèn luyện từ 65 trở lên.

2. Nội dung hoạt động:
2.1. Công tác Hỗ trợ sinh viên:
– Sinh viên làm cố vấn học tập (gọi tắt là CVHT) được phân công phụ trách hỗ trợ 5 – 10 sinh viên năm nhất (Khóa 2019).
– CVHT theo dõi, hỗ trợ toàn diện sinh viên về quy chế, quy định, chính sách, hoạt động ngoại khóa và học tập, tâm lý bằng kiến thức có sẵn hoặc thông qua trợ giúp từ cố vấn học tập là giảng viên, văn phòng tham vấn tâm lý,…
– CVHT định hướng và theo dõi dư luận sinh viên, hỗ trợ và báo cáo kịp thời các trường hợp khó khăn đột xuất của sinh viên.

2.2. Công tác tập huấn:
– CVHT được tham gia tập huấn, phổ biến các quy chế, quy định chung của nhà trường và các quy định đặc thù của khoa, ngành học.
– CVHT cập nhật, trao đổi trong group nội bộ của Đội hình Hỗ trợ sinh viên để nắm bắt kịp thời tình hình dư luận, các trường hợp khó khăn của sinh viên và các chính sách, quy định mới của nhà trường.

2.3. Công tác báo cáo:
– Báo cáo định kỳ: CVHT báo cáo định kỳ vào cuối mỗi học kỳ.
– Báo cáo đột xuất: CVHT báo cáo đối với các trường hợp đột xuất về BCH Đoàn khoa, Trợ lý sinh viên hoặc Cố vấn học tập là giảng viên.

3. Quyền lợi:
– CVHT được tập huấn và cung cấp tài liệu (quy định, quy chế, sổ tay sinh viên,..) đầy đủ theo quy định.
– CVHT được cộng 10 điểm rèn luyện vào mỗi học kỳ nếu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
– Khen thưởng cuối năm theo quy định.

4. Đăng ký:
– Sinh viên đăng ký online tại đây
– Thời gian đăng ký: từ ngày 12/9 – 16/9/2020

5. Liên hệ:
– Mọi thắc mắc, hướng dẫn vui lòng liên hệ đồng chí Trần Thị Thanh Trà – UVBCH Đoàn khoa, email: 1656020079tra@ou.edu.vn hoặc fanpage facebook.com/sukienxacongdongou
– Xem kế hoạch đã phê duyệt tại đây

Tin liên quan

Thông báo xét, cấp học bổng TFCF Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

23/10/2023

Văn phòng khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng Taiwan Fund For Children and Families (TFCF)…

Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề “Từ tập quán biếu tặng quà đến những đổi thay về sinh kế, văn hóa, xã hội: Nghiên cứu tại một làng miền núi ở tỉnh Quảng Nam”

07/06/2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Từ tập quán biếu tặng quà đến những đổi thay về sinh kế, văn hóa, xã hội: Nghiên cứu tại một làng miền núi ở tỉnh Quảng Nam”

Thông báo Tổ chức báo cáo các chuyên đề về tâm lý “Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch Covid-19”

24/08/2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo việc thực hiện các Chuyên đề tâm lý “Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch Covid-19” dành cho viên chức và người học trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

22/12/2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022