Thông báo Dạy và học tập trực tiếp từ ngày 17/8

Căn cứ Công văn số 1443/ĐHM-QLĐT về việc tổ chức dạy và học ở HK3 NH 2019 – 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến giảng viên, nhân viên và sinh viên một số nội dung sau:

1. Giảng viên và sinh viên đi dạy và học trở lại bình thường từ ngày 17/8/2020

2. Đối với môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh và Giáo dục thể chất tại cơ sở 2: Giảng viên chờ đến khi có thông báo mới của tỉnh Đồng Nai.

3. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn phòng chống dịch tại thông báo số 1326/ĐHM-QLĐT ngày 01/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy và học ở NK 3 NH 2019 – 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Văn phòng Khoa đề nghị giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Tin liên quan

Thông báo chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” năm học 2019 – 2020

21/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến các lớp sinh viên về kế hoạch “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên”

Thông báo Sinh viên đăng ký thông tin ngoại trú

10/03/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc Đăng ký thông tin ngoại trú dành cho sinh viên hệ đại học chính quy

Thông báo Kế hoạch xét tố nghiệp đợt tháng 4/2020

26/03/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2020.

Thông báo Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2018 – 2019

19/08/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2018 – 2019