Thông báo Dạy và học tập trực tiếp từ ngày 17/8

Căn cứ Công văn số 1443/ĐHM-QLĐT về việc tổ chức dạy và học ở HK3 NH 2019 – 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến giảng viên, nhân viên và sinh viên một số nội dung sau:

1. Giảng viên và sinh viên đi dạy và học trở lại bình thường từ ngày 17/8/2020

2. Đối với môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh và Giáo dục thể chất tại cơ sở 2: Giảng viên chờ đến khi có thông báo mới của tỉnh Đồng Nai.

3. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn phòng chống dịch tại thông báo số 1326/ĐHM-QLĐT ngày 01/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy và học ở NK 3 NH 2019 – 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Văn phòng Khoa đề nghị giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Tin liên quan

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2021

03/12/2021

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2021

Thông báo Xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

17/03/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo xét tặng Giải thưởng vừ A Dính dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo

Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023 – 2024

10/01/2024

Phòng Công tác sinh viên thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt…

Thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

29/03/2022

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 3 năm học 2020 – 2021