Thông báo Xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2022 – 2023

Căn cứ vào quy định xét, cấp Học bổng Nguyễn Thị Oanh (NTO), khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến sinh viên về việc xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng:
– Số lượng: 3 suất
– Mỗi suất trị giá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

2. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng
– Sinh viên và Tân sinh viên ngành Công tác xã hội các khóa 2018, 2019, 2020, 2021;
– Điểm học tập học kỳ 1, 2 năm học 2021 – 2022 từ 6.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4), điểm rèn luyện sinh viên xếp loại khá (từ 65 trở lên). Đối với Tân sinh viên khóa 2022, điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên, hạnh kiểm xếp loại Tốt.
– Hoàn cảnh gia đình có khó khăn, có nỗ lực vượt khó.
– Tích cực tham gia các hoạt động do lớp, khoa và trường tổ chức, có tham gia và đóng góp cho công tác Đoàn – Hội của khoa.
Ưu tiên những sinh viên chưa nhận học bổng từ các nguồn quỹ khác (vẫn được nộp hồ sơ).

3. Hồ sơ đăng ký
Đối với sinh viên chưa nhận Học bổng NTO lần nào:
(1) Đơn đề nghị cấp học bổng (viết tay trên khổ A4 không có ô ly) theo suy nghĩ của sinh viên độ dài tối đa 02 trang A4.
(2) Phiếu cá nhân (theo mẫu)
(3) Bảng điểm học kỳ 1, 2, 3 năm học 2021 – 2022 hoặc bản sao học bạ và bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với khóa 2021 (Không cần công chứng).
(4) Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa (nếu có)
(5) Biên bản họp lớp đồng ý giới thiệu sinh viên nhận học bổng

Đối với sinh viên đã nhận Học bổng NTO năm trước:
(1) Bảng điểm học kỳ 1, 2, 3 năm học 2021 – 2022 (Không cần công chứng).
(2) Bản phúc trình kết quả học tập sau 1 năm. Tải mẫu tại đây.
(3) Biên bản họp lớp đồng ý giới thiệu sinh viên nhận học bổng

4. Tiến độ thực hiện 
– Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa (703, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2022.

Trên đây là thông báo về việc xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2022 – 2023. Đề nghị các lớp phổ biến rộng rãi trong sinh viên và thực hiện đúng tiến độ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ anh Nguyễn Văn Lùng (email: lung.nv@ou.edu.vn).

Tin liên quan

Kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2022 – 2023

24/06/2022

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học thông báo Kế hoạch cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường…

No Image

Tài liệu phổ biến Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Dành cho Cựu sinh viên)

08/06/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á kính gửi quý anh/chị cựu sinh viên Tài liệu phổ biến Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục của nhà trường (Tài liệu được đính kèm Tài liệu Họp mặt cựu sinh viên ngày 07/6/2020)

Thông báo Học bổng TFCF dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021

09/03/2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo về việc cấp, xét học bổng TFCF (Quỹ hỗ trợ Trẻ em và Gia đình) dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (HB đợt 4)

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Đối với sinh viên khóa 2019, 2020, 2021)

20/07/2022

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 2 Năm học 2021 – 2022 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/01/2022 đến 12/06/2022)