Thông báo Cuộc thi Hành trình ASEAN lần thứ 2 năm 2021

Đoàn Thanh niên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo khởi động cuộc thi Hành trình ASEAN lần thứ 2 năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 – 8/8/2021);
– Tạo môi trường sinh viên tìm hiểu văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, lịch sử, chính trị, địa lý các nước Đông Nam Á cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Đông Nam Á học;
– Phát huy vai trò của sinh viên trong bối cảnh giao lưu quốc tế và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh hình thành cộng đồng chung ASEAN.

2. Yêu cầu
– Hoạt động truyền thông thu hút sinh viên tham gia;
– Thông qua cuộc thi, giúp sinh viên có kiến thức về các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, tạo hứng khởi cho sinh viên tích cực tìm hiểu, trao dồi kiến thức về các lĩnh vực của các quốc gia trong khu vực.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, QUYỀN LỢI
1. Thời gian
– Phần thi kiến thức: 06/08/2021 – 15/08/2021 (dự kiến)
– Phần thi sáng tạo: 03/0782021 – 20/08/2021 (dự kiến).

2. Hình thức: Thi trực tuyến trên ứng dụng MyAloha.

3. Đối tượng tham gia
– Sinh viên đang học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
– Sinh viên được cộng 5 điểm rèn luyện khi tham gia.
– Thí sinh đoạt giải Nhất được cộng 10 điểm rèn luyện. Thí sinh đoạt giải Nhì, giải Ba được cộng 7 điểm rèn luyện.

III. NỘI DUNG
1. Cuộc thi về kiến thức chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
– Thí sinh làm bài trắc nghiệm 50 câu và 1 câu tự luận trong vòng 30 phút về các kiến thức:
+ Văn hóa, lịch sử, địa lý các nước Đông Nam Á;
+ Kinh tế, chính trị các nước Đông Nam Á;
+ Kiến thức xã hội chung.

2. Cuộc thi về sáng tạo chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
2.1. Bảng A: Thi làm Infographic
– Tại bảng thi này bao gồm các chủ đề:
+ Văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á từ lúc thành lập đến nay.
+ Chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Vòng Sơ Loại
– Bài dự thi gửi về dưới dạng file (.jpg) (.png) (.pdf).
– Bài dự thi được chấm theo thang điểm (70/30). Điểm ban giám khảo chiếm 70% và điểm bình chọn chiếm 30%;
– Bình chọn trên fanpage với hình thức tính lượt tương tác. Bài dự thi nào có nhiều lượt tương tác nhất sẽ đoạt giải.
Vòng Chung Kết
– Top 10 bài dự thi điểm cao nhất sẽ tiếp tục vòng thi chung kết dưới hình thức thuyết trình qua ứng dụng Google Meet với ban giám khảo.
– Ban tổ chức sẽ trình chiếu bản infographic của thí sinh và thí sinh sẽ trình bày trong vòng 5 phút.
Điểm chung cuộc là điểm do ban giám khảo chấm.

2.2. Bảng B: Vẽ tranh cổ động chào mừng ngày thành lập các quốc gia Đông Nam Á
– Tại bảng thi này bao gồm các chủ đề:
+  Văn hóa các nước Đông Nam Á.
+  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á từ lúc thành lập đến nay.
+ Chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
– Bài dự thi được chấm theo thang điểm (70/30). Điểm ban giám khảo chiếm 70% và điểm bình chọn chiếm 30%;
– Bình chọn trên fanpage với hình thức tính lượt tương tác. Bài dự thi nào có nhiều lượt tương tác nhất sẽ đoạt giải.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Cuộc thi về kiến thức chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
– Giải Nhất: 300.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Nhì: 200.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Ba: 100.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.

2. Cuộc thi về sáng tạo chào mừng ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
2.1. Bảng A:
– Giải Nhất: 1.000.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Nhì: 500.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Ba: 300.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Bình Chọn: 300.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.

2.2. Bảng B:
– Giải Nhất: 800.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Nhì: 400.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Ba: 200.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.
– Giải Bình Chọn: 200.000 đồng + Giấy Chứng Nhận.

Tin liên quan

Thông báo Kế hoạch Đăng ký môn học Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021

10/09/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch Đăng ký môn học Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021

Thông báo Kiểm tra minh chứng hoạt động ngoại khóa Học kỳ 2 Năm học 2020 – 2021 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021)

19/07/2021

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 2 Năm học 2020 – 2021 (Từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2021)

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ VÀ HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỖ TRỢ CÁC VỤ VIỆC QUẤY RỐI VÀ BẠO LỰC TÌNH DỤC”

26/08/2022

Theo kết quả khảo sát cho thấy có 51,8% sinh viên tại 3 trường đại học (ĐH) cho biết đã từng trải…

Tuyển tình nguyện viên Tổ chức Taiwan Fund For Children and Families (TFCF) năm 2020

07/05/2020

Tổ chức Taiwan Fund For Children and Familied (TFCF) thông báo tuyển tình nguyện viên năm 2020