Thông báo lịch Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Năm học 2021 – 2022

Văn phòng khoa thông báo Lịch Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Năm học 2021 – 2022

1. HỘI ĐỒNG 1 – XÃ HỘI HỌC

– Thời gian: 8g30 – 9g45 ngày 04/5/2022
– Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Google Meet (Link sự kiện và tham dự hội đồng tại đây)
– Danh sách đề tài báo cáo:
+ Sự gắn kết các thành viên trong gia đình – Một phân tích về tái gắn kết gia đình trong bối cảnh giãn cách xã hội dịch bệnh Covid-19 tại Bình Dương – Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Thùy Trang
+ Tìm hiểu tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của người chạy xe ôm công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh – Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. HỘI ĐỒNG 2 – XÃ HỘI HỌC

– Thời gian: 9g45 – 12g00 ngày 04/5/2022
– Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Google Meet (Link sự kiện và tham dự hội đồng tại đây)
– Danh sách đề tài báo cáo:
+ Các đặc điểm lối sống của sinh viên ở TP.HCM và các yếu tố tác động – Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Mỹ Hảo
+ Tác động của dịch Covid-19 đến đời sống người dân tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu từ đợt bùng dịch tháng 5/2021) – Chủ nhiệm đề tài: Đặng Ngô Minh Nghĩa

3. HỘI ĐỒNG 1 – ĐÔNG NAM Á HỌC

– Thời gian: 8g30 – 12g00 ngày 12/5/2022
– Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Google Meet (Link sự kiện và tham dự hội đồng tại đây)
– Danh sách đề tài báo cáo:
+ Thái độ của sinh viên Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đối với vấn đề biển đông trong trào lưu thần tượng Trung Quốc lĩnh vực điện ảnh – Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Cẩm Vân
+ Văn bản lá cọ của người Khmer Nam Bộ và người Chăm Nam Trung Bộ – Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Duy
+ Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh tại Thánh địa La Vang tỉnh Quảng Trị – Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hồng Diễm
+ Biểu tượng Naga trong văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đến văn hóa của cộng đồng Khmer vùng Nam Bộ – Chủ nhiệm đề tài: Trần Thụy Diễm My
+ Biến đổi của nghệ thuật dân gian diễn xướng bả trạo tại tỉnh Quảng Nam hiện nay – Chủ nhiệm đề tài: Võ Văn Lít

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng KKHT Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020 (Khóa 2019)

07/08/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (Khóa 2019)

Thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

01/06/2022

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022,…

Thông báo Kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

06/07/2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Thông báo tuyển chọn ứng viên là sinh viên nhận học bổng tham dự chương trình SUSS Sociavation Forum 2022 của Trường Đại học Khoa học xã hội Singapore

13/04/2022

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tuyển chọn ứng viên là sinh viên nhận học bổng tham dự chương trình SUSS Sociavation Forum 2022 của Trường Đại học Khoa học xã hội Singapore