Thông báo Kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022, cụ thể:

I. Cuộc thi Ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2021 – 2022

1. Đối tượng
– Sinh viên khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á bậc đại học, hệ đào tạo chính quy còn trong thời gian đào tạo, không phân biệt sinh viên năm thứ mấy và kết quả học tập.
– Sinh viên tham gia đăng ký ý tưởng nghiên cứu khoa học được cộng 5 điểm rèn luyện vào kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 tại điều 1.

2. Hình thức đăng ký
– Sinh viên đăng ký trực tuyến tại: LINK ĐĂNG KÝ
(Sinh viên đăng nhập bằng email trường để truy cập link đăng ký)
– Thời gian đăng ký: đến hết ngày 23/7/2021

3. Nội dung ý tưởng
– Các ý tưởng nghiên cứu khoa học là các ý tưởng mới, các vấn đề mới hoặc hướng tiếp cận mới đối với với các vấn đề trong lĩnh vực xã hội và nhân văn.
– Một số chủ đề gợi ý:
+ Phân tích, khảo sát các hiện tượng xã hội, các vấn đề đang được xã hội quan tâm;
+ Nghiên cứu đặc trưng văn hóa, di sản và các chính sách bảo tồn di sản văn hóa dân tộc,…
+ Các vấn đề về dân tộc học, ngôn ngữ, giáo dục,…
+ Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác xã hội, thực trạng và chính sách đối với người yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, người nhiễm H,…
+ Quan điểm của sinh viên về các hoạt động của nhà trường như: hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, học tập trực tuyến, học ngoại ngữ,…
+ Các ý tưởng khác thuộc khoa học xã hội và nhân văn.

4. Hình thức thực hiện
– Sau khi sinh viên đăng ký ý tưởng, khoa sẽ tổng hợp và thành lập hội đồng xét duyệt ý tưởng.
– Các ý tưởng xuất sắc có số điểm cao nhất được trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích dựa vào tổng điểm của hội đồng.
– Các ý tưởng có tính khả thi được khoa đề xuất và hướng dẫn thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học để tham gia xét hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

II. Hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021 – 2022

1. Đăng ký đề cương nghiên cứu: từ ngày 01/8 đến 10/8/2021
– Các ý tưởng cấp khoa được thông qua hội đồng xét duyệt sẽ được hướng dẫn thực hiện đề cương, chỉnh sửa nếu có, phân công giảng viên hướng dẫn và phát triển thành đề cương nghiên cứu khoa học.
– Sinh viên hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu khoa học và nộp về trường tại: svnckh.ou.edu.vn

2. Xét duyệt đề cương nghiên cứu cấp trường: từ ngày 15/8 đến 10/9/2021
– Nhà trường thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu cấp trường và chấm đề cương dưới hình thức chấm kín hoặc phản biển có mặt sinh viên tùy tình hình thực tế.
– Các đề cương đạt yêu cầu sẽ được phê duyệt và cấp kinh phí (học bổng SVNCKH) để thực hiện đề tài.

3. Thực hiện đề tài: từ tháng 10 đến tháng 03/2022
– Các đề tài được phê duyệt sẽ được hướng dẫn nghiên cứu bởi giảng viên khoa.
– Trong quá trình nghiên cứu, tác giả (nhóm tác giả) phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học gồm báo cáo tiến độ, liên hệ giảng viên hướng dẫn,…

4. Vòng chung kết: từ tháng 03 đến tháng 05/2022
– Tác giả nộp 01 bộ file mềm kết quả nghiên cứu về trường, hạn chót 15/03/2022.
– Trường thành lập hội đồng xét duyệt báo cáo.
– Tác giả đề tài báo cáo và phản biết trước hội đồng.
– Căn cứ trên kết quả chấm của hội đồng, nhà trường trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đề tài xuất sắc.

Xem cụ thể kế hoạch Hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021 – 2022 tại đây

Tin liên quan

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

03/11/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

Thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

08/09/2022

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Hướng dẫn Đăng ký môn học trực tuyến từ học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

25/08/2021

Phòng Quản lý đào tạo hướng dẫn Đăng ký môn học trực tuyến từ học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 8/2020

10/09/2020

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 8/2020