Thông báo về việc Văn phòng Khoa tạm dừng tiếp sinh viên ngày 17/6/2022

Văn phòng Khoa thông báo về việc tạm dừng tiếp sinh viên ngày 17/6/2022 (cả ngày) tại Văn phòng Khoa 703, cơ sở 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Lý do: Tổ chức Chương trình Họp mặt kỷ niệm 30 năm Thành lập Khoa Phụ nữ học, nay là Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á.

Sinh viên liên hệ lại từ ngày 20/6/2022 theo giờ hành chính. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa vui lòng kiểm tra lịch công tác và sự kiện của khoa tại xhh.ou.edu.vn/sukien để đảm bảo văn phòng khoa có lịch tiếp sinh viên.

(Các công tác tại phòng ban, sinh viên căn cứ theo lịch riêng của các đơn vị).

Tin liên quan

Thông báo Kiểm tra minh chứng hoạt động ngoại khóa Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)

19/01/2021

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)

Hướng dẫn Đăng ký môn học trực tuyến từ học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

25/08/2021

Phòng Quản lý đào tạo hướng dẫn Đăng ký môn học trực tuyến từ học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta”

06/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta” dành cho cựu sinh viên

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 09/2023

30/10/2023

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 09/2023