Thông báo về việc Văn phòng Khoa tạm dừng tiếp sinh viên ngày 17/6/2022

Văn phòng Khoa thông báo về việc tạm dừng tiếp sinh viên ngày 17/6/2022 (cả ngày) tại Văn phòng Khoa 703, cơ sở 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Lý do: Tổ chức Chương trình Họp mặt kỷ niệm 30 năm Thành lập Khoa Phụ nữ học, nay là Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á.

Sinh viên liên hệ lại từ ngày 20/6/2022 theo giờ hành chính. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa vui lòng kiểm tra lịch công tác và sự kiện của khoa tại xhh.ou.edu.vn/sukien để đảm bảo văn phòng khoa có lịch tiếp sinh viên.

(Các công tác tại phòng ban, sinh viên căn cứ theo lịch riêng của các đơn vị).

Tin liên quan

Thông báo việc khóa và mở mã số sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021

08/09/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo việc khóa và mở mã số sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021

Thông báo lịch Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Năm học 2021 – 2022

21/04/2022

Văn phòng khoa thông báo Lịch Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên Năm học 2021 – 2022

Thông báo Xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

17/03/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo xét tặng Giải thưởng vừ A Dính dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo

Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội LO TSAI, MEI-HUA Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

11/11/2021

Căn cứ thông báo ngày 10/11/2021 của Quỹ học bổng TFCF về việc xét, cấp học bổng LO TSAI, MEI-HUA học kỳ…