Thông báo kết quả cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo kết quả Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-ĐHM của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 6 năm 2021 Về việc công nhận giải và khen thưởng sinh viên tham gia đề tài đạt giải cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2020 – 2021, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo kết quả của khoa cụ thể:

1. Số lượng đề tài đạt giải
– Giải Nhất: 02 giải Nhất
– Giải Nhì: 05 giải Nhì
– Giải Khuyến khích: 01 giải Khuyến khích

2. Mức khen thưởng
– Giải Nhất: 06 triệu đồng/đề tài
– Giải Nhì: 04 triệu đồng/đề tài
– Giải Khuyến khích: 1,5 triệu đồng/đề tài

3. Danh sách đề tài đạt giải

Tin liên quan

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

04/10/2022

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 3 Năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên

20/03/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên bao gồm thay đổi hình thức nộp hồ sơ sang hình thức nộp online.

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

19/07/2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Ngành Đông Nam Á học đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/07/2023

Ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)