Thông báo học bổng PEFV năm học 2023 – 2024

Văn phòng Khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng PEFV dành cho sinh viên vượt khó

1. Đối tượng
– Nữ sinh viên Khóa 2022 Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập tốt.

2. Giá trị học bổng
– PEFV trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300€/suất/năm (chia thành 4 đợt phát học bổng/năm). Học bổng có thể gia hạn mỗi năm sau khi đánh giá, xin lại và được chấp nhận.

3. Nghĩa vụ của sinh viên nhận học bổng
– Trong năm, mỗi sinh viên giúp 2 giờ/ tuần đi làm thiện nguyện viên cho một nơi mà người phụ trách chương trình đã giao nhiệm vụ.
– Tham gia khoá trại hè hằng năm mà hội tổ chức: tự kiểm, nhìn lại năm
học với cá nhân và với nhóm, có dịp học thêm một số kỹ năng mới khác
để có thể trưởng thành nhân bản và phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu
xã hội và con người.
– Gặp riêng người phụ trách của hội để được đồng hành (ít nhất 2 lần/ năm)
– Tham gia những hoạt động mà người phụ trách chương trình đề ra.
– Viết thư hay làm vidéo ngắn có dịch ra tiếng pháp để cám ơn người đỡ đầu
(ít nhất 3 lần / năm: trước Noel, ngay sau mỗi đợt nhận tiền)

4. Hồ sơ đăng ký
– Đơn xin xét duyệt (theo mẫu kèm)
– Thư giới thiệu bản thân (theo mẫu kèm)
– Scan : Bảng điểm năm (N-1)
– Một ảnh chân dung rõ nét

5. Nộp hồ sơ
– Sinh viên nộp hồ sơ online bằng cách gửi hồ sơ về email huongn74@gmail.com, tiêu đề “Hồ sơ học bổng PEFV”. Thời hạn: đến hết ngày 10/8/2023.
– Thời gian xét chọn hồ sơ: từ 10/08/2023 đến 15/08/2023
– Phỏng vấn: đến 20/08/2021
– Thông báo kết quả: Cuối tháng 8/2023

Tin liên quan

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Đối với sinh viên khóa 2019, 2020, 2021)

20/07/2022

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 2 Năm học 2021 – 2022 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/01/2022 đến 12/06/2022)

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

05/09/2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Ngành Đông Nam Á học đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/07/2023

Ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo Tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

Thông báo Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình xâm nhập mặn

21/04/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và tình hình xâm nhập mặn