Thông báo học bổng PEFV năm học 2023 – 2024

Văn phòng Khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng PEFV dành cho sinh viên vượt khó

1. Đối tượng
– Nữ sinh viên Khóa 2022 Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập tốt.

2. Giá trị học bổng
– PEFV trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300€/suất/năm (chia thành 4 đợt phát học bổng/năm). Học bổng có thể gia hạn mỗi năm sau khi đánh giá, xin lại và được chấp nhận.

3. Nghĩa vụ của sinh viên nhận học bổng
– Trong năm, mỗi sinh viên giúp 2 giờ/ tuần đi làm thiện nguyện viên cho một nơi mà người phụ trách chương trình đã giao nhiệm vụ.
– Tham gia khoá trại hè hằng năm mà hội tổ chức: tự kiểm, nhìn lại năm
học với cá nhân và với nhóm, có dịp học thêm một số kỹ năng mới khác
để có thể trưởng thành nhân bản và phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu
xã hội và con người.
– Gặp riêng người phụ trách của hội để được đồng hành (ít nhất 2 lần/ năm)
– Tham gia những hoạt động mà người phụ trách chương trình đề ra.
– Viết thư hay làm vidéo ngắn có dịch ra tiếng pháp để cám ơn người đỡ đầu
(ít nhất 3 lần / năm: trước Noel, ngay sau mỗi đợt nhận tiền)

4. Hồ sơ đăng ký
– Đơn xin xét duyệt (theo mẫu kèm)
– Thư giới thiệu bản thân (theo mẫu kèm)
– Scan : Bảng điểm năm (N-1)
– Một ảnh chân dung rõ nét

5. Nộp hồ sơ
– Sinh viên nộp hồ sơ online bằng cách gửi hồ sơ về email huongn74@gmail.com, tiêu đề “Hồ sơ học bổng PEFV”. Thời hạn: đến hết ngày 10/8/2023.
– Thời gian xét chọn hồ sơ: từ 10/08/2023 đến 15/08/2023
– Phỏng vấn: đến 20/08/2021
– Thông báo kết quả: Cuối tháng 8/2023

Tin liên quan

Danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

17/11/2020

Văn phòng khoa thông báo danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

Thông báo tuyển thành viên Đội hình Hỗ trợ sinh viên – Sinh viên làm cố vấn học tập Năm học 2019 – 2020

10/09/2019

Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo tuyển thành viên Đội hình Hỗ trợ sinh viên – Sinh viên làm cố vấn học tập Năm học 2019 – 2020

Thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 (Hệ đại học chính quy)

14/08/2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2018 – 2019

30/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2018 – 2019