Thông báo xét, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á Năm học 2021 – 2022

Văn phòng khoa thông báo sinh viên về việc xét, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên Năm học 2021 – 2022

1. Đối tượng
– Sinh viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt ngành, khóa.
– Sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Tiêu chuẩn
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
– Sinh viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn mong muốn được hỗ trợ để tiếp tục học tập tại khoa;
– Có xác nhận của ban cán sự lớp và chủ nhiệm lớp trong đơn xét học bổng.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
(Các tiêu chuẩn ưu tiên là không bắt buộc, nhưng là cơ sở xem xét phân bổ số suất học bổng. Các tiêu chuẩn xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Sinh viên không đảm bảo các tiêu chuẩn bên dưới vẫn có thể nộp hồ sơ để xét)
– Có sổ hộ nghèo, cận nghèo hoặc có xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương (cấp phường, xã). Đối với các trường hợp không có xác nhận từ địa phương, khoa sẽ tìm hiểu, xác nhận từ ban cán sự và thông tin người tham chiếu.
– Có kết quả học tập từ trung bình trở lên, điểm rèn luyện từ khá trở lên.
– Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện hoặc các cuộc thi học thuật.

3. Số suất và giá trị học bổng
– Số suất năm học 2021 – 2022: 10 suất
– Giá trị học bổng: 7.000.000 đồng/mỗi suất (bảy triệu đồng)

4. Hồ sơ
– Đơn xin cấp học bổng (viết tay hoặc (tải mẫu tại đây)
– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do địa phương cấp (nếu có);
– Minh chứng hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện, cuộc thi học thuật (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 16g00 ngày 11/4/2022 (Thứ Hai)
– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á, Phòng 703, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Tin liên quan

Thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta”

06/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo cuộc thi ảnh “Thanh xuân của chúng ta” dành cho cựu sinh viên

Thông báo Kiểm tra minh chứng hoạt động ngoại khóa Học kỳ 2 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020)

05/09/2020

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 2 (Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020)

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 12/2020

19/01/2021

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 12/2020

Thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership Scholarship) của Chính phủ Indonesia

19/03/2021

Văn phòng Khoa thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) của chính phủ Indonesia dành cho chương trình cử nhân, cao học và tiến sĩ tại 23 trường đại học ở Indonesia