Danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

Văn phòng khoa thông báo danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

Căn cứ thông báo số 15/TB-XHH-CTXH-ĐNA ngày 21 tháng 9 năm 2020 của khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á (sau đây gọi là khoa XHH – CTXH – ĐNA) về việc xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2019 – 2020;
Căn cứ biên bản họp hội đồng xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh của khoa XHH – CTXH – ĐNA ngày 28 tháng 10 năm 2020, khoa XHH – CTXH – ĐNA thông báo danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách: gồm 04 sinh viên

STT HỌ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ
1 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc 1756020064 CT17 Tiếp tục công nhận
2 Trần Ngọc Thiên 1756022035 CT17 Tiếp tục công nhận
3 Hoàng Thị Kim Lan 1856020035 CT18  
4 Chung Mỹ Linh 1856020036 CT18  

2. Số tiền: Mỗi suất học bổng trị giá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn)

3. Thời gian nhận học bổng:
– Thời gian: 08g30 ngày 05/12/2020
– Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Huynh Đệ, số 78/3 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
– Trang phục: Áo khoa XHH – CTXH – ĐNA

Trên đây là danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021 của khoa XHH – CTXH – ĐNA, Trường Đại học Mở TP.HCM./.

Nơi nhận:
– Quỹ học bổng NTO;
– Sinh viên theo danh sách;
– Lưu VT, K.XHH.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOALâm Thị Ánh Quyên

Tin liên quan

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên

20/03/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên bao gồm thay đổi hình thức nộp hồ sơ sang hình thức nộp online.

Giới thiệu văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại đến sinh viên

14/10/2019

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã tổ chức thành công chương trình Biểu diễn văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa trực thuộc khoa

Văn phòng Tham vấn Tâm lý phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tham vấn tâm lý

17/04/2020

Văn phòng Tham vấn Tâm lý Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh về hoạt động tham vấn tâm lý cho thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố

Công tác xã hội gắn với chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi

11/06/2020

Sáng ngày 29/5, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chăm sóc xã hội cho trẻ em và người cao tuổi” với sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, nhân viên xã hội và sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung tâm Công tác xã hội, cơ sở xã hội và bệnh viện