Danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

Văn phòng khoa thông báo danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021

Căn cứ thông báo số 15/TB-XHH-CTXH-ĐNA ngày 21 tháng 9 năm 2020 của khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á (sau đây gọi là khoa XHH – CTXH – ĐNA) về việc xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2019 – 2020;
Căn cứ biên bản họp hội đồng xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh của khoa XHH – CTXH – ĐNA ngày 28 tháng 10 năm 2020, khoa XHH – CTXH – ĐNA thông báo danh sách nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách: gồm 04 sinh viên

STT HỌ TÊN MSSV LỚP GHI CHÚ
1 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc 1756020064 CT17 Tiếp tục công nhận
2 Trần Ngọc Thiên 1756022035 CT17 Tiếp tục công nhận
3 Hoàng Thị Kim Lan 1856020035 CT18  
4 Chung Mỹ Linh 1856020036 CT18  

2. Số tiền: Mỗi suất học bổng trị giá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn)

3. Thời gian nhận học bổng:
– Thời gian: 08g30 ngày 05/12/2020
– Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Huynh Đệ, số 78/3 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
– Trang phục: Áo khoa XHH – CTXH – ĐNA

Trên đây là danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2020 – 2021 của khoa XHH – CTXH – ĐNA, Trường Đại học Mở TP.HCM./.

Nơi nhận:
– Quỹ học bổng NTO;
– Sinh viên theo danh sách;
– Lưu VT, K.XHH.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOALâm Thị Ánh Quyên

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

18/04/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo học bổng PEFV năm học 2023 – 2024

31/07/2023

Văn phòng Khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học bổng PEFV dành cho sinh viên vượt khó

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đạt giải Nhì Nhảy cổ động và giải Ba Kéo co nữ trong Lễ khai mạc Hội thao truyền thống lần XIX

04/11/2020

Sáng ngày 01/11 vừa qua, Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống lần XIX năm 2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. Trong đó, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã xuất sắc giành giải Nhì bộ môn Nhảy cổ động và giải Ba môn Kéo co nữ.

Workshop “Nét đẹp Batik”

16/05/2023

Câu lạc bộ Ngôn ngữ và Văn hóa Indonesia đã tổ chức workshop “Nét đẹp Batik” tại cơ sở 371 Nguyễn Kiệm