CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA – OU CULTURE CLUB

Thông tin chung

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Văn hóa
Tên tiếng Anh: OU Culture Club
Trực thuộc: Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
Căn cứ hoạt động: Quyết định thành lập số 03-QĐ/ĐTN ngày 10/10/2019 của Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động

Câu lạc bộ Văn hóa là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực học tập, là môi trường hoạt động của các bạn sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh yêu thích văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về văn hóa; cung cấp kiến thức về văn hóa cho các thành viên câu lạc bộ;
Câu lạc bộ Văn hóa có nhiệm vụ cung cấp kiến thức cho sinh viên về văn hóa Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới, hỗ trợ các thành viên tiếp thu thêm nhiều kiến thức có ích, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu, tạo động lực và thúc đẩy đam mê của sinh viên trong các lĩnh vực về văn hóa và du lịch.

Nội dung hoạt động

Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi giữa các thành viên về các chủ đề thuộc lĩnh vực văn hóa Việt Nam và thế giới; Tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại tại các địa điểm văn hóa, gắn liền với hoạt động thực tập kỹ năng thuyết minh văn hóa; Câu lạc bộ tham gia hỗ trợ văn nghệ, trình diễn tại các sự kiện của khoa với các bài biểu diễn gắn liền với lĩnh vực văn hóa; Tuyên truyền về giá trị văn hóa Việt Nam và hoạt động bảo tồn văn hóa trong cộng đồng sinh viên.

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)

CHỦ NHIỆM

TRẦN RA SIL


PHÓ CHỦ NHIỆM

PHAN THỊ HỒNG DIỄM

TRẦN THỤY DIỄM MY