CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA – OU CULTURE CLUB

Câu lạc bộ Văn hóa – OU Culture Club là câu lạc bộ trực thuộc Đoàn khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á theo Quyết định thành lập số 03-QĐ/ĐTN ngày 10/10/2019 của Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Văn hóa là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực học tập, là môi trường hoạt động của các bạn sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh yêu thích văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới; là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về văn hóa; cung cấp kiến thức về văn hóa cho các thành viên câu lạc bộ về văn hóa Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới; hỗ trợ các thành viên tiếp thu thêm nhiều kiến thức có ích, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu, tạo động lực và thúc đẩy đam mê của sinh viên trong các lĩnh vực về văn hóa và du lịch.

Biểu trưng Câu lạc bộ Văn hóa