Thông báo Đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2021

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2021

Tin liên quan

Thông báo Dạy và học tập trực tiếp từ ngày 17/8

14/08/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến giảng viên, nhân viên và sinh viên một số nội dung về việc tổ chức dạy và học ở Học kỳ 3 Năm học 2019 – 2020

No Image

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

02/04/2024

Căn cứ Điều 28 Quy chế đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ ban…

Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

11/02/2022

Văn phòng khoa thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Thông báo Xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024

03/10/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến sinh viên về việc xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024