Sở Ngoại vụ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2021

Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh với các thông tin cụ thể như sau:

A. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng 16 công chức làm việc tại các vị trí như sau

TT Vị trí việc làm Chuyên ngành Số lượng chỉ tiêu Yêu cầu vị trí dự tuyển
1 Chuyên viên đối ngoại và hợp tác quốc tế Quan hệ Quốc tế – Chính trị Quốc tế (QHQT-CTQT) 04 Tốt nghiệp Đại học trở lên trong chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển;
Tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên (còn thời hạn theo quy định của tổ chức cấp chứng chỉ).
2 Chuyên viên hành chính tổng hợp
Công nghệ thông tin
Quan hệ Quốc tế-Chính trị Quốc tế (QHQT-CTQT) 04


02
Tốt nghiệp Đại học trở lên trong chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển;
Tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ (còn thời hạn theo quy định) sau:
(i) IELTS từ 5.0 điểm trở lên; (ii) TOEFL iBT từ 40 điểm trở lên;
(iii) APTIS từ trình độ B2 trở lên.
3 Cán sự Chuyên ngành hành chính/ văn thư/ lưu trữ05 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trong chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển
4 Thủ quỹ Tài chính -Kế toán (TC-KT) 01 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên trong chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển

B. Điều kiện đăng ký dự tuyển

I. Các điều kiện chung theo Điều 36, Luật Cán bộ, công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
Lưu ý: Căn cứ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức: thí sinh dự tuyển các vị trí chuyên viên (nêu tại Mục A. 1-2) nếu được tuyển dụng sẽ phải bổ sung chứng chỉ tin học; thí sinh dự tuyển các vị trí cán sự, thủ quỹ (nêu tại Mục A. 3-4) nếu được tuyển dụng sẽ phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn vị trí việc làm.
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các yêu cầu cụ thể khác theo vị trí dự tuyển được quy định tại Mục A Thông báo

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng theo Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

C. Hồ sơ dự tuyển
Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển nêu trên cần nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tuyến và trực tiếp cho Bộ Ngoại giao trong ngày sơ tuyển, nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 chuyên ngành. Hồ sơ gồm các tài liệu cụ thể như sau:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển khai đúng và đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại Phiếu, có thể viết tay/đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký, phải cam kết những thông tin đã khai trên Phiếu đăng ký là đúng sự thật.
2. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài hoặc một số chương trình liên kết với nước ngoài tại Việt Nam nếu được tuyển dụng sẽ phải bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021).
3. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);
4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
5. 04 ảnh cỡ 4x6cm;
6. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;
7. 01 bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
Lưu ý:
Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu phát hiện có hành vi sai phạm, các kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Sau khi có thông báo kết quả, người trúng tuyển sẽ có thời hạn 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Bộ Ngoại giao. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu khác không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ Ngoại giao có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển và đề nghị xử phạt cá nhân liên quan theo quy định.
8. Tất cả thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến tại đây:
Mẫu điền thông tin dự thi công chức tại Sở Ngoại vụ TP.HCM
Thí sinh sử dụng tài khoản google hoặc địa chỉ gmail để đăng ký tuyển dụng online. Mỗi thí sinh chỉ sử dụng 01 tài khoản google để đăng ký trong suốt kỳ thi.
Thời hạn khai thông tin: từ ngày có Thông báo tuyển dụng đến hết ngày sơ tuyển – nhận hồ sơ.

D. Các môn thi và hình thức thi
Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và sơ tuyển được dự thi. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và năng lực chung
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy.
– Nội dung thi gồm 03 phần cụ thể như sau:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Bộ Ngoại giao. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Thời gian thi 30 phút.
Phần III: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Thời gian thi 30 phút.
– Các trường hợp được miễn thi:
+ Miễn thi tin học đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
+ Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp: (i) có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; (ii) thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ; (iii) thí sinh dự thi vị trí chuyên viên nêu tại Mục A.1-2 đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo yêu cầu dự tuyển
– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên. Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp Vòng 2.

2. Vòng 2: Đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và phẩm chất
cá nhân

– Hình thức thi: kết hợp viết và phỏng vấn.
– Nội dung và thời gian thi cụ thể như sau:
Thi viết chuyên ngành: thí sinh dự thi 02 bài viết gồm 01 môn chuyên môn/ nghiệp vụ và 01 môn ngoại ngữ theo quy định tại Mục A. Mỗi bài thi viết có thời gian thi 180 phút. Thang điểm tối đa là 70 điểm (35 điểm/mỗi bài thi).
Thi phỏng vấn: về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết chung (xã hội, văn hóa, lịch sử), tình hình quốc tế, quốc gia bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ dự thi của thí sinh. Thời gian thi 30 phút (thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị). Thang điểm tối đa là 30 điểm.

E. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển
1. Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi, có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50% thang điểm trở lên (theo quy định cụ thể tại Mục D);
2. Thí sinh đủ điều kiện xem xét tuyển dụng có kết quả thi tuyển lấy theo tổng điểm các Vòng thi (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng;
3. Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp cho những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kết quả kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng;
Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

F. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển
I. Thời gian, địa điểm thi tuyển
1. Nhận hồ sơ, thu lệ phí thi và sơ tuyển: Từ 8h30 -11h00 và 14h00-16h00 ngày 07/6/2021 tại Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao, số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội và tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Alexandre de Rhodes, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: dự kiến trung tuần tháng 6/2021.
3. Thi Vòng 1: trong tháng 6/2021 (tại Sở Ngoại vụ thành phố
Hồ Chí Minh).
4. Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: dự kiến đầu tháng 7/2021.
5. Thi Vòng 2 (thi viết và phỏng vấn): trong tháng 7/2021 (tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh).
6. Thông báo kết quả tuyển dụng và dự kiến danh sách người trúng tuyển: trong tháng 7/2021.

II. Lệ phí thi tuyển: thực hiện theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức.
(Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Đầu mối liên hệ
Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao.
Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3799 2407/2409/2374 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Fax: 024 37992315.
Email: daotao@mofa.gov.vn

Nguồn: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Tin liên quan

Công ty TNHH NOBAN tuyển dụng việc làm và thực tập sinh

12/08/2022

Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH NOBAN
Vị trí: KCS, Thợ may ráp áo, thợ dệt, Thực tập sinh kế toán, Thực tập sinh văn phòng
Hạn nộp hồ sơ: Không thời hạn

No Image

Tuyển dụng Nhân viên tiếp thị sản phẩm Nescafe kênh siêu thị

16/06/2023

Đơn vị tuyển dụng: Interdist
Vị trí công việc: Nhân viên tiếp thị sản phẩm Nescafe kênh siêu thị
Hạn nộp: Không thời hạn

Tuyển tình nguyện viên Tổ chức Taiwan Fund For Children and Families (TFCF) năm 2020

07/05/2020

Tổ chức Taiwan Fund For Children and Familied (TFCF) thông báo tuyển tình nguyện viên năm 2020

Tuyển dụng vị trí Giáo viên giảng dạy kỹ năng sống

15/12/2021

Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA
Vị trí: Giáo viên giảng dạy kỹ năng sống
Hạn nộp: Không thời hạn