Thông báo triển khai hoạt động cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp và chương trình gặp gỡ, trao đổi sinh viên năm học 2021 – 2022

Văn phòng khoa thông báo về việc triển khai hoạt động cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp và chương trình gặp gỡ, trao đổi sinh viên năm học 2021 – 2022.

I. Thời gian, hình thức, đối tượng thực hiện
1. Thời gian

– Từ ngày 21/02 đến ngày 02/03/2022
2. Hình thức
– Trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh tại lớp
3. Đối tượng
– Tất cả các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 (bắt buộc).
– Sinh viên tham gia được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều 2, vắng không có lý do chính đáng bị trừ 5 điểm.

II. Nội dung thực hiện
1. Quy trình tổ chức họp lớp lấy ý kiến
– (1) Lớp trưởng thống nhất lịch họp với Cố vấn học tập hoặc Chủ nhiệm lớp và Lớp sinh viên để tổ chức buổi sinh hoạt lớp lấy ý kiến sinh viên.
– (2) Lớp tổ chức sinh hoạt dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy tình hình thực tế (tổ chức trước ngày 02/03/2022)
– (4) Ban cán sự lập biên bản họp lớp dưới sự chủ trì là cố vấn học tập hoặc chủ nhiệm lớp, thư ký là lớp trưởng hoặc lớp phó.
– (5) Ban cán sự gửi biên bản và danh sách điểm danh (để cộng/trừ điểm rèn luyện) về văn phòng khoa theo hướng dẫn tại mục 3.

2. Nội dung tổ chức cuộc họp
– Về học tập: các vấn đề về quy chế, quy định, đăng ký môn học, mã số sinh viên, giảng viên, môn học, điểm thi, lịch thi, điều kiện tốt nghiệp, học phí, phân ngành, thực tập, v.v…
– Về công tác sinh viên: đánh giá kết quả rèn luyện, các loại học bổng (học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó học tập, học bổng tiếp sức đến trường …), hoạt động ngoại khóa, khen thưởng – kỷ luật, văn nghệ – thể thao, chế độ miễn giảm học phí, vay vốn sinh viên, v.v…
– Về cơ sở vật chất: hệ thống điện, nước, phòng học, màn chiếu, máy chiếu, máy lạnh, quạt, ánh sáng, nhà vệ sinh, v.v…
– Về Đoàn – Hội: thủ tục nộp, rút sổ đoàn, học tập 6 bài lý luận chính trị, 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa v.v..

3. Nộp biên bản họp lớp về khoa
– Ban cán sự nộp biên bản họp lớp và danh sách cộng/trừ điểm rèn luyện về Văn phòng khoa trễ nhất ngày 07/3/2022, tại Phòng 703, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.
Tải mẫu biên bản họp lớp tại đây
Tải mẫu danh sách điểm danh cộng/trừ điểm rèn luyện tại đây

4. Tham gia Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên
– Ban cán sự (lớp trưởng và lớp phó) bắt buộc tham dự chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên vào ngày 30/3/2022 (dự kiến, sẽ có thông báo cụ thể).
Ban cán sự lớp đăng ký tham dự tại đây

Tin liên quan

Thông báo chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” năm học 2019 – 2020

21/05/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến các lớp sinh viên về kế hoạch “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên”

Thông báo Xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024

03/10/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến sinh viên về việc xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024

Thông báo danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021

26/10/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh mục đề tài Sinh viên nghiên…

Thông báo Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 08/3/2020

28/02/2020

Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020 do tình hình dịch Covid-19