HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Năm 2019

TT TÊN CÔNG BỐ/BÀI BÁO NƠI CÔNG BỐ NĂM TÁC GIẢ CHI TIẾT
1 Ramayana retellings in Southeast Asia: Ravana and Hanuman in popular culture (Case study in Thailand and Vietnam)   2019 Nguyễn Thị Tâm Anh;
Nguyễn Duy Đoài
Chi tiết
2 Choosing between economic development and environmental protection: The struggle between the state and civil society in globalizing Vietnam   2019 Trần Tử Vân Anh Chi tiết
3 Popular and traditional in Vietnamese pop music   2019 Lý Quyết Tiến Chi tiết
4 Non governmental cooperation between France and Vietnam: a typical example of EU-Vietnam relations in Southeast Asia   2019 Lý Quyết Tiến Chi tiết
5 LGBT movement in Vietnam: from invisibility to visibility   2019 Lý Quyết Tiến Chi tiết
6 LGBT Cultural Flourishing in Vietnam: the Rising of a Queer Voice   2019 Lý Quyết Tiến Chi tiết
7 The issue of landslides and the adaptation of climate change   2019 Zhu Jinsheng;
Yeji Yoo;
Georgina Kress;
Trần Thị Thanh Trà;
Han Thi Thanh Lan;
Aileen Sander
Chi tiết
8 Reimagining Vietnam: Innovation and Reflection on the LGBT right and movement since 2012   2019 Lý Quyết Tiến Chi tiết
9 Hoạt động thương mại của cộng đồng người Ấn tại TP.HCM   2019 Nguyễn Thị Tâm Anh;
Nguyễn Trương Trường Giang
Chi tiết
10 Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động trong môn học Tâm lý học đại cương Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học” 2019 Trần Thị Thanh Trà Chi tiết
11 Chăm sóc cuối đời và những triết lý trong ngành Công tác xã hội   2019 Huỳnh Minh Hiền Chi tiết
12 Sinh hoạt tôn giáo của người Chăm tại TP.HCM   2019 Đàng Năng Hòa Chi tiết
13 Vai trò của trò chơi trong sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi)   2019 Trần Thị Thanh Trà Chi tiết
14 Can thiệp tâm lý cho trẻ em bị lạm dụng tình dục   2019 Phan Thị Mai Quyên Chi tiết
15 Tiểu văn hóa đô thị: Khái niệm và lý thuyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam 2019 Lâm Thị Ánh Quyên Chi tiết
16 Cộng đồng giáo xứ của người Công giáo TP.HCM từ lối tiếp cận tiểu văn hóa Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam 2019 Nguyễn Xuân Nghĩa Chi tiết
17 Tiểu văn hóa đô thị: Một vài xu hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam 2019 Đỗ Hồng Quân Chi tiết
18 Tiểu văn hóa người Quảng khu vực Bảy Hiền, TP.HCM Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam 2019 Đặng Thị Quốc Anh Đào Chi tiết
19 Tìm hiểu về khuôn mẫu hôn nhân của người Khmer (trường hợp điển cứu tại tỉnh Trà Vinh) Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam 2019 Bùi Nhựt Phong Chi tiết
20 Năng lực văn hóa trong công tác xã hội Hội thảo khoa học: Kết nối 2019 Nguyễn Thụy Diễm Hương Chi tiết
21 Đánh giá hiệu quả của công tác xã hội với gia đình có trẻ có nguy cơ chậm phát triển Hội thảo khoa học: Kết nối 2019 Võ Thị Thu Hà Chi tiết
22 Văn hóa trong hoạt động công tác xã hội Hội thảo khoa học: Kết nối 2019 Nguyễn Thị Kim Yến Chi tiết
23 Đi thăm đền Ấn ở Sài Gòn Tạp chí: Sài Gòn – Gìn vàng giữ ngọc 2019 Nguyễn Thị Tâm Anh Chi tiết

Đang cập nhật…

NĂM 2021

1. Hội thảo khoa học ĐÔNG NAM Á – NHỮNG PHƯƠNG DIỆN NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH

– Cấp tổ chức: Hội thảo cấp trường

– Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á

– Thời gian diễn ra: Ngày 23/4/2021

– Chỉ số kỷ yếu: ISBN-978-604-73-8294

– Tóm tắt