Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022

Link đăng ký tham dự lễ tại đây

Tin liên quan

Thông báo Xét học bổng Vượt khó học tập học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020

03/04/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 1, năm học 2019 – 2020

Kết quả Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020

14/07/2020

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2020

24/11/2020

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2020

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021

19/08/2021

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021