Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ và quan hệ quốc tế ở Indonesia”

Sáng ngày 25/4/2022, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ và quan hệ quốc tế ở Indonesia”

Hội thảo trao đổi, thảo luận và công bố các công trình nghiên cứu về Indonesia, tập trung ở 3 mảng chủ đề chính: văn hóa, ngôn ngữ, quan hệ quốc tế. Kỷ yếu hội thảo bao gồm 8 bài viết thuộc các chủ đề trên, khái quát các vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ, quan hệ ngoại giao của Indonesia.

Hội thảo bao gồm 3 tham luận chính, điển hình cho ba nhóm chủ đề.

ThS. Phan Thị Anh Thư trình bày tham luận “Bước chuyển biến mới trong quan hệ hợp tác song phương Mỹ và Indonesia dưới thời đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden”. Tham luận khái quát tình hình quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Mỹ trong bối cảnh mới cũng như những điểm nổi bật đánh dấu sự phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng trình bày tham luận “Cơ hội và thách thức phát triển ngôn ngữ Indonesia tại Việt Nam”. Qua đó, hội thảo đã thảo luận, nắm bắt tình hình chung trong việc dạy và học tiếng Indonesia tại Việt Nam, đặc biệt là tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với một vài nơi ít ỏi đào tạo tiếng Indonesia, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đang dần định hướng xây dựng, phát triển và quảng bá hoạt động giảng dạy tiếng Indonesia thông qua chương trình đào tạo ngành Đông Nam Á học và các hoạt động kết nối Tổng lãnh sự quán.

Sinh viên Trần Thanh Vy – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngôn ngữ và Văn hóa Indonesia Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Các nhân vật Punakawan trong sân khấu rối bóng Wayang ở Jawa, Indonesia”. Sân khấu rối bóng Wayang là một trong những loại hình nghệ thuật phổ biến ở Indonesia và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Tin liên quan

Báo cáo chuyên đề “Người Hoa di cư mới (Xin Yimin) tại Thái Lan”

18/06/2022

Sáng ngày 18/6, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Người Hoa di cư mới (Xin Yimin) tại Thái Lan”.

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Năm học 2021 – 2022

12/07/2022

Ngày 12/7, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Năm học 2021 – 2022, trao thưởng các cá nhân, nhóm sinh viên thuộc 8 đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Năm học 2021 – 2022.

Phối hợp cùng CSAGA tập huấn “Hướng dẫn sử dụng công cụ bài giảng trên website về nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục và bản dạng giới”

02/06/2022

Sáng ngày 26/5, Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tổ chức tập huấn “Hướng dẫn sử dụng công cụ bài giảng trên website về nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục và bản dạng giới” cho cán bộ, giảng viên một số trường đại học, học viện

Ký kết hợp tác với Đức và Khai giảng khóa Tập huấn “Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình cho giảng viên và nhân viên xã hội” tại Thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2019

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á và tổ chức Chance to Grow (Đức) đã khải giảng Khóa tập huấn “Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình cho giảng viên và nhân viên xã hội” tại Thành phố Hồ Chí Minh