Mời viết bài cho Hội thảo khoa học Năm 2021: Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành

Trong thời gian qua, thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng đã và đang trải qua nhiều biến động, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và các thảm họa về môi trường. Các sự kiện đó tác động đến hầu hết các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cho đến mối quan hệ quốc tế,… của các quốc gia Đông Nam Á. Điều này đặt ra những yêu cầu về cách tiếp cận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh mới. Đồng thời, việc tăng cường trao đổi, chia sẻ và công bố các kết quả nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á và ASEAN theo hướng tiếp cận liên ngành cũng được đặt ra. Qua đó, có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động giảng dạy và hợp tác khu vực.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á kính mời các thầy/cô, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm viết bài cho Hội thảo khoa học năm 2021 “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành”.

1. CHỦ ĐỀ

Bài viết tập trung vào các chủ đề sau:
1) Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu liên ngành về khu vực Đông Nam Á.
2) Các chủ đề nghiên cứu Đông Nam Á theo hướng tiếp cận nghiên cứu liên ngành:
– Bản sắc văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tại các quốc gia Đông Nam Á;
– Di dân và giao lưu, tiếp biến văn hóa ở các quốc gia Đông Nam Á;
– Sinh kế và chuyển đổi sinh kế dưới tác động của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á;
– Tri thức địa phương của cư dân Đông Nam Á và phát triển bền vững;
– Đô thị Đông Nam Á – quá khứ và hiện tại;
– Y học và sức khỏe trong phát triển cộng đồng ASEAN;
– Tác động của đại dịch Covid-19 đến các nước ASEAN.
3) Những vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến chủ đề hội thảo.

2. NGÔN NGỮ VÀ XUẤT BẢN KỶ YẾU HỘI THẢO

– Ngôn ngữ chính sử dụng trong hội thảo và kỷ yếu hội thảo: Tiếng Việt.
– Các bài viết đạt yêu cầu sẽ được thông báo qua email chậm nhất ngày 19/3/2021 và chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng phản biện. Bài viết đã chỉnh sửa sẽ gửi lại chậm nhất ngày 26/3/2021.
– Bài viết đã chỉnh sửa sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2021 “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành” có chỉ số ISBN.
– Một số bài viết xuất sắc và phù hợp với nội dung hội thảo sẽ được mời trình bày trước hội thảo.

3. QUY ĐỊNH GỬI BÀI

3.1. Thời gian nhận bài

– Thời gian nhận Tóm tắt (Abstract): đến 15/02/2021.
– Thời gian nhận toàn văn tham luận: đến 15/3/2021.
– Thời gian chỉnh sửa bài viết (đối với bài viết đạt yêu cầu): đến 26/3/2021

3.2. Quy cách trình bày báo cáo khoa học

– Tiêu đề tiếng Việt bài báo trình bày bằng chữ in hoa, in đậm, cỡ chữ 15. Tiêu đề bằng tiếng Anh trình bày bên dưới tiêu đề tiếng Việt, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 15.
– Bài viết được đánh máy tối đa 15 trang A4 (bao gồm cả tài liệu tham khảo), theo định dạng: phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5, canh lề: trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm.
– Tóm tắt bằng tiếng Việt (khoảng 200 từ) và tiếng Anh đặt tại phần đầu của bài báo. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định bài báo khoa học.
– Thông tin tác giả: bao gồm họ tên, học hàm – học vị (nếu có), đơn vị công tác, chức vụ công tác, số điện thoại, email liên lạc.

3.3. Thông tin gửi bài

– Bài viết gửi về địa chỉ email: DongNamAhoc.ou@gmail.com, tiêu đề: HỘI THẢO ĐNA 2021_[Họ tên tác giả]_[Tên bài báo].

4. THÔNG TIN HỘI THẢO

– Tên hội thảo: Hội thảo khoa học năm 2021 “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành”.
– Thời gian tổ chức: 8g00 ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu)
– Địa điểm: Hội trường 202, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh).
– Phí tham dự: miễn phí.
– Đăng ký tham dự tại: bit.ly/hoithaodnaou2021 đến 10g00 sáng ngày 19/4/2021.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, điện thoại: 089.977.0226, email: hang.ngtt@ou.edu.vn hoặc ông Nguyễn Văn Lùng, điện thoại: 036.770.6282, email: lung.nv@ou.edu.vn.

Trân trọng./.

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, số điện thoại: 089.977.0226, email: hang.ngtt@ou.edu.vn hoặc ông Nguyễn Văn Lùng, số điện thoại: 036.770.6282, email: lung.nv@ou.edu.vn.

Trân trọng./.

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2019 – 2020

16/03/2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2019 – 2020

Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

20/04/2021

Căn cứ thông báo ngày 09/3/2021 của Quỹ học bổng TFCF về việc xét, cấp học bổng TFCF học kỳ 1 năm học 2020 – 2021; Căn cứ kết quả xét học bổng, Văn phòng khoa thông báo kết quả

Trường Đại học Mở TP.HCM phối hợp Tổng lãnh sự quán Indonesia tổ chức chuyên đề cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên học tiếng Indonesia

24/10/2021

Trong bối cảnh cộng đồng ASEAN đang hình thành và phát triển, nhu cầu nguồn nhân lực sử dụng tiếng Indonesia trong các công ty đa quốc gia ngày càng lớn. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM đã có buổi chia sẻ về cơ hội việc làm của sinh viên học tiếng Indonesia thông qua buổi báo cáo chuyên đề “Tiếng Indonesia – Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai”.

Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề “Tác động của COVID-19 đến du lịch Đông Nam Á”

17/05/2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Tác động của COVID-19 đến du lịch Đông Nam Á”