Văn phòng khoa ngừng tiếp sinh viên ngày 10/6/2022: Chương trình giao lưu tập thể Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng khoa thông báo về việc ngừng tiếp sinh viên tại Văn phòng khoa trong ngày 10/06/2022 (cả ngày) để Tham gia Chương trình giao lưu tập thể Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hoạt động khác của các phòng, ban căn cứ trên lịch cụ thể của các phòng, ban.

Sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng khoa từ ngày 13/06/2022 theo giờ hành chính.

The event is finished.

Date

10 Th6 2022
Expired!

Time

8:00 am - 5:00 pm
Chủ đề

Notice: Giao diện không có comments.php is deprecated since version 3.0.0! Hiện không có giải pháp thay thế. Hãy định nghĩa mẫu comments.php trong giao diện của bạn. in D:\Website\xhh.ou.edu.vn\wp-includes\functions.php on line 4805

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *