Thông báo về việc Tổ chức đào tạo Học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Hệ đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức đào tạo Học kỳ 2 Năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Hệ đại học chính quy.

1. Phương thức đào tạo:
Học kỳ II Năm học 2019 – 2020, Trường đào tạo theo hai phương thức:
a/ Giảng dạy trực tiếp tại lớp;
b/ Giảng dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp (phương thức kết hợp).
Đây là phương thức giảng dạy linh hoạt kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp tại lớp. Phương thức đào tạo này đảm bảo tiến độ của học kỳ và giúp sinh viên hoàn thành chương trình và tốt nghiệp đúng hạn.

2. Cách thức học tập của sinh viên:
a/ Đối với các môn học giảng dạy trực tiếp tại lớp: Sinh viên học, nghiên cứu và làm bài tập trên LMS theo hướng dẫn của giảng viên. Toàn bộ khối lượng môn học sẽ được giảng dạy trực tiếp tại lớp khi sinh viên đi học tập trung trở lại.
b/ Đối với các môn học giảng dạy theo phương thức kết hợp: Sinh viên xem video bài giảng, nghe giảng bài, làm bài tập,.. theo hướng dẫn (lịch trình giảng dạy) của giảng viên trên LMS; ELOLMS; phần mềm Zoom hoặc Google Meet. Các bài giảng trực tuyến được tính như bài giảng tại lớp. Kết thúc phần giảng dạy trực tuyến, sinh viên sẽ học trực tiếp một số buổi tại lớp nhằm đảm bảo tiếp thu đầy đủ kiến thức và đạt chuẩn đầu ra của môn học.

3. Khung thời gian Học kỳ II Năm học 2019 – 2020:
– Thời gian Học kỳ II Năm học 2019 – 2020 được điều chỉnh bắt đầu từ ngày 17/02/2020 (trước đây là 03/02/2020). Thời gian kết thúc học kỳ, lịch thi sẽ được trường thông báo cụ thể cho sinh viên khi dịch bệnh Coivid-19 được khống chế và sinh viên đi học tập trung trở lại.

4. Hủy môn học Học kỳ II Năm học 2019 – 2020:
Trường giải quyết hủy môn học một lần và chỉ giải quyết đặc biệt cho Học kỳ II Năm học 2019 – 2020 đối với các môn học giảng dạy theo phương thức kết hợp.
a/ Phòng Quản lý đào tạo giải quyết hủy môn học ở Học kỳ II Năm học 2019 – 2020 và hoàn học phí (đối với sinh viên đã đóng học phí) nếu sinh viên có nhu cầu.
b/ Sinh viên sẽ đăng ký các môn học đã hủy cùng sinh viên khóa sau (hoặc sinh viên ngành khác) ở các học kỳ sau. Sinh viên đăng ký học cùng khóa nào sẽ đóng học phí cùng mức học phí của khóa đó.
c/ Thời gian nhận phiếu hủy đăng ký môn học và giải quyết hủy môn học: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020.
d/ Địa điểm nhận phiếu hủy môn học: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng 005, cơ sở 97 Võ Văn Tần hoặc gửi mail đến địa chỉ: quanlydaotao@ou.edu.vn.
e/ Mẫu phiếu xin hủy môn học (xem phụ lục đính kèm trong thông báo gốc)

Thông tin liên hệ:
– Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Mở TP.HCM
– Địa chỉ: Phòng 005, số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
– Điện thoại: 028 39 300 072
– Email: quanlydaotao@ou.edu.vn

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

08/06/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 12/2021

14/02/2022

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 12/2021

Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội TFCF Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

20/04/2021

Căn cứ thông báo ngày 09/3/2021 của Quỹ học bổng TFCF về việc xét, cấp học bổng TFCF học kỳ 1 năm học 2020 – 2021; Căn cứ kết quả xét học bổng, Văn phòng khoa thông báo kết quả

Thông báo Kiểm tra minh chứng hoạt động ngoại khóa Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Hoạt động tích lũy từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)

19/01/2021

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 1 Năm học 2020 – 2021 (Từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020)