Thông báo danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021

Sinh viên xem Quyết định phê duyệt danh mục tại đây

Tin liên quan

Thông báo Lễ tốt nghiệp tháng 12 năm 2019

04/12/2019

Văn phòng khoa thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 12 năm 2019.

Mời viết bài cho Hội thảo khoa học Năm 2021: Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành

18/01/2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á kính mời các thầy/cô, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm viết bài cho Hội thảo khoa học năm 2021 “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành”

Kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2022 – 2023

24/06/2022

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học thông báo Kế hoạch cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường…

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/07/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị triển khai hướng dẫn đến toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc các công việc để phòng, chống dịch bệnh