Thông báo Báo cáo chuyên đề Sinh viên nghiên cứu khoa học “Tìm ý tưởng đề tài và lập đề cương nghiên cứu

Văn phòng khoa thông báo Báo cáo chuyên đề Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022, chủ đề “Tìm ý tưởng đề tài và lập đề cương nghiên cứu”, cụ thể:

1. Thời gian: 19g00 – 21g00 ngày 06/8/2021

2. Hình thức: Trực tuyến trên Google Meet

3. Diễn giả:
– ThS. Đỗ Hồng Quân – Giảng viên khoa
– ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh – Giảng viên khoa
– Chị Trần Thị Kim Dung – Cựu Sinh viên
– Chị Vòng Và Kíu – Cựu Sinh viên

Tin liên quan

Thông báo Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2018 – 2019

19/08/2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí

20/03/2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy

Thông báo Xét, cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024

03/10/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo đến sinh viên về việc xét cấp học bổng Nguyễn Thị Oanh năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

11/02/2022

Văn phòng khoa thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022