Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023-2024

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo việc thực hiện lại Bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả thực hiện không đạt, trong năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện bài thu hoạch:

– Thời gian: sinh viên làm bài thu hoạch trong khoảng thời gian:

Từ 08g00 ngày 15/01/2024 đến 24g00 ngày 24/01/2024.

– Sinh viên Khóa 2023 truy cập vào website của Trường https://ou.edu.vn/ vào mục của các Phòng/Khoa để tìm hiểu rõ hơn các thông tin về Trường. Tìm hiểu thêm các thông tin trong Sổ tay sinh viên năm 2023.

– Sinh viên khóa 2023 xem lại nội dung một số chuyên đề sinh hoạt công dân theo link như sau: https://drive.google.com/drive/folders/1CAhm0smRCaqsD6qvmg1CNrCUh38W6PgA

2. Đối tượng sinh viên: SV khóa 2023 chưa thực hiện bài thu hoạch hoặc kết quả bài thu hoạch thực hiện không đạt

3. Hình thức bài thu hoạch:

– Mỗi sinh viên thực hiện 01 bài thu hoạch online

– Số câu hỏi: 90 câu

– Hình thức: trắc nghiệm, 02, 03 hoặc 04 phương án trả lời, chỉ có 01 đáp án đúng nhất; sinh viên được tham khảo thông tin từ Website của Trường, Sổ tay sinh viên và các chuyên đề theo link ở trên.

– Thời gian làm bài: 90 phút.

– Kết quả: sinh viên được đánh giá đạt khi có ít nhất 60% câu trả lời đúng đáp án.

– Số lần làm bài của mỗi sinh viên: tối đa 2 lần. Nếu lần 01 không đạt, sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu được công bố để làm lần 02.

4. Cách thức làm bài thu hoạch:

– Sinh viên truy cập vào trang: lms.ou.edu.vn/…….. bằng tài khoản sinh viên đã được cấp.

Bài thu hoạch sẽ được cập nhật lên trang lúc 08g00 ngày 15/01/2024.

Chọn mục BÀI THU HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” KHÓA 2023 – ĐỢT 2

– Chọn mục: “Bắt đầu làm bài”, để làm bài.

– Chọn mục: “Nộp bài” để nộp bài sau khi hoàn tất.

* Trường hợp bài làm lần 1 không đạt điểm theo yêu cầu (60% câu trả lời đúng, tương đương 54/90 câu trở lên), sinh viên làm lại lần 2 tương tự cách trên. Hệ thống sẽ tự động chọn kết quả cao nhất trong 2 lần thực hiện để tính kết quả cuối cùng.

* Lưu ý: Sinh viên sẽ tiếp tục bị trừ 04 điểm rèn luyện sinh viên trong HK I/2023-2024 nếu vẫn không làm bài thu hoạch này hoặc làm không đạt.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị các bạn sinh viên khóa 2023 thuộc đối tượng trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Rất mong các khoa phối hợp thông tin đến các lớp để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ.

Tin liên quan

Thông báo xét học bổng LO TSAI, MEI-HUA (TFCF) cho sinh viên ngành Công tác xã hội – Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

15/07/2022

Văn phòng khoa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển học bổng LO TSAI, MEI-HUA (TFCF) học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

18/04/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2021

03/12/2021

Văn phòng Khoa thông báo sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp Tháng 10/2021

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

04/10/2022

Văn phòng Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo sinh viên về việc kiểm tra và xác nhận minh chứng hoạt động ngoại khóa tích lũy Học kỳ 3 Năm học 2021 – 2022