Sinh viên xuất sắc nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 NH 2018 – 2019

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á chúc mừng các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 Năm học 2018 – 2019.

SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT KHÓA 2016

Phạm Thị Ngọc Bích

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Xã hội học

Trần Thị Tuyết Nhi

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Công tác xã hội

Trần Ra Sil

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Đông Nam Á học

SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT KHÓA 2017

Trần Huệ Thi

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Xã hội học

Đào Trần Quỳnh Như

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Công tác xã hội

Nguyễn Phương Thanh

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Đông Nam Á học

SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO NHẤT KHÓA 2018

Nguyễn Danh Thúy Hoa

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Xã hội học

Trần Thúy Nga

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Công tác xã hội

Nguyễn Thị Minh Truyền

Sinh viên đạt HB KKHT cao nhất
Ngành Đông Nam Á học

Ngành Xã hội học:
– Khóa 2016: 12 sinh viên
– Khóa 2017: 11 sinh viên
– Khóa 2018: 16 sinh viên

Ngành Công tác xã hội:
– Khóa 2016: 14 sinh viên
– Khóa 2017: 20 sinh viên
– Khóa 2018: 3 sinh viên

Ngành Đông Nam Á học:
Khóa 2016: 16 sinh viên
– Khóa 2017: 34 sinh viên
– Khóa 2018: 29 sinh viên

Tin liên quan

Thông báo Học bổng TFCF dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội Học kỳ 3 Năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)

18/11/2020

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo về việc cấp, xét học bổng TFCF (Quỹ hỗ trợ Trẻ em và Gia đình) dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 (HB đợt 3)

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TRAO HỌC BỔNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

26/11/2023

Sáng ngày 26/11/2023, tại cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp và trao học bổng Công tác xã hội.

Thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership Scholarship) của Chính phủ Indonesia

19/03/2021

Văn phòng Khoa thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) của chính phủ Indonesia dành cho chương trình cử nhân, cao học và tiến sĩ tại 23 trường đại học ở Indonesia

Thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

10/05/2023

Văn phòng Khoa thông báo Kết quả Học bổng Lo Tsai, Mei Hua (TFCF) Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cụ thể: