Lịch công tác

Thời gian tiếp sinh viên:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
Sáng: Từ 8:30 đến 12:00
Chiều: Từ 13:30 đến 17:00

Thời gianThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuGhi chú
SÁNGLĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
N.T.T. Hằng
B.N. Phong
T.T.T. Trà
P.T.M. Quyên
N.T.D. Hương
N.T.T. Anh
H.M.Hiền (P.TBM CTXH)
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
N.P. Thảo
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
V.T.T. Hà
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
N.T.T. Hằng
CHIỀULĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
N.T.T. Hằng
N.T.K. Yến
N.B. Thu (TBM ĐNAH)
Đ.T.Q.A. Đào
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
P.T.A. Thư
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
Đ.N. Hòa
P.T.A. Thư
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
P.T.A. Thư
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
T.T.V.Anh (TBM XHH)

Ghi chú:
– LĐ: Lãnh đạo khoa
– TLĐT: Trợ lý đào tạo
– TLSV: Trợ lý sinh viên
– GV: Giảng viên