Lịch công tác

Thời gian tiếp sinh viên:

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
Sáng: Từ 8:30 đến 12:00
Chiều: Từ 13:30 đến 17:00

Thời gianThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuGhi chú
SÁNGLĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
CHIỀULĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:
LĐ: L.T.A. Quyên
TLĐT: N.T. Linh
TLSV: N.V. Lùng
GV:

Ghi chú:
– LĐ: Lãnh đạo khoa
– TLĐT: Trợ lý đào tạo
– TLSV: Trợ lý sinh viên
– GV: Giảng viên