Danh sách nhận Học bổng Công tác xã hội LO TSAI, MEI-HUA Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Căn cứ thông báo ngày 10/11/2021 của Quỹ học bổng TFCF về việc xét, cấp học bổng LO TSAI, MEI-HUA học kỳ 2 năm học 2020 – 2021; Căn cứ kết quả xét học bổng, Văn phòng khoa thông báo kết quả cụ thể:

1. Danh sách nhận học bổng:

STTHỌ TÊN SINH VIÊNMÃ SỐ SINH VIÊNGIÁ TRỊ HỌC BỔNG
1Trần Thúy Nga18560220123.000.000 Đ

2. Hình thức trao học bổng:
– Tiền mặt: Nhà trường thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng sinh viên đã cung cấp

3. Trách nhiệm:
– Sinh viên thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với tổ chức TFCF.

Kết quả xét học bổng TFCF (xem tại đây)

Tin liên quan

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

13/09/2022

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Thông báo tuyển thành viên CLB Nam sinh viên

06/04/2021

Văn phòng khoa thông báo về việc tuyển thành viên CLB Nam sinh viên

Thông báo Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

23/08/2023

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á thông báo danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Thông báo xét, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á Năm học 2021 – 2022

05/04/2022

Văn phòng khoa thông báo sinh viên về việc xét, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên Năm học 2021 – 2022