Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Nhiệm kỳ 2022 – 2024

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á Lần XII Nhiệm kỳ 2022 – 2024 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đoàn viên, thanh niên khoa.

Đại hội sẽ thông qua Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Nhiệm kỳ 2019 – 2022; xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Nhiệm kỳ 2022 – 2024; Bầu cử Ban Chấp hành Đoàn khoa Nhiệm kỳ 2022 – 2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

The event is finished.

Date

27 Th3 2022
Expired!

Time

1:00 pm - 5:30 pm

Địa điểm

Hội trường 202, 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức

Đoàn khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á

Notice: Giao diện không có comments.php is deprecated since version 3.0.0! Hiện không có giải pháp thay thế. Hãy định nghĩa mẫu comments.php trong giao diện của bạn. in D:\Website\xhh.ou.edu.vn\wp-includes\functions.php on line 4805

Bình luận đã bị đóng.