Thông báo Đoàn – Hội

No Image

THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ONLINE CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2022 – 2023

17/01/2023

Đoàn khoa thông báo đến các bạn Đoàn viên đã tham gia học các bài lý luận chính trị vào năm học…

No Image

THÔNG BÁO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 1 VÀ THÁNG 2 NĂM 2023

06/01/2023

Chủ đề: “Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968” Thời gian: từ 6/1/2023 đến 14/2/2023. Đối tượng thực hiện: Sinh…